İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sayıştay, denetimlerde en sık rastlanan bulguyu açıkladı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Programı kapsamında 189 Sayıştay denetim raporunun TBMM’ye sunulduğunu ve ilgili kamu idarelerine gönderildiğini bildirdi.

Baş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştay’ın 2020 bütçesini sundu.

Sayıştay denetiminin, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarına dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ile hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirildiğini belirten Baş, Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetimler yıllık olarak yürütülmekle birlikte bir bütün olarak denetim sürecinin 3-4 yıllık bir süreyi kapsadığını dile getirdi.

Baş, 2018 Yılı Denetim Programı kapsamında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi 34 genel bütçeli idare, 134 özel bütçeli idare (99’u YÖK ve Üniversiteler) ve 2 şirket, 2 Sosyal Güvenlik Kurumu, 9 Düzenleyici ve Denetleyici Kurum ile 5018 sayılı kanuna tabi olmayan 8 diğer kamu idaresine ilişkin olmak üzere toplam 189 adet Sayıştay denetim raporunun TBMM’ye sunulduğunu ve ilgili kamu idarelerine gönderildiğini söyledi.

EN FAZLA BULGU BELEDİYELERDE

2018 yılı denetim bulgularının bütçe ve bulgu türleri itibarıyla istatistiklerini paylaşan Baş, Genel Bütçeli İdarelerde 623, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde 713, Özel Bütçeli Diğer İdarelerde 324, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda 28, Mahalli idarelerde 4 bin 799, Sosyal Güvenlik Kurumlarında 76, Döner Sermaye İşletmelerinde 233, diğer idarelerde 335 olmak üzere, toplam 7 bin 131 olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

Baş, bütçe türü itibarıyla en fazla bulgu mahalli idarelerde tespit edildiğini vurguladı.

EN SIK RASTLANAN SORUN

Baş, 2018 yılı için mali rapor ve tabloları etkileyen ve en sık rastlanılan konular tüm kamu kurumları açısından “Tapu kayıtlarında idare adına kayıtlı olan taşınmazların kurum mali tablolarında yer almaması ve o tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazların tahsise ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmaması/hatalı yapılması“, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri açısından “Tapu kayıtlarında idare adına kayıtlı olan taşınmazların kurum mali tablolarında yer almaması ile kurumsal kodun hatalı kullanılması nedeniyle kamu idaresine ait olmayan mali işlemlerin mali tablolarda yer alması/kamu idaresine ait olan mali işlemlerin mali tablolarda yer almamasıdır” olduğunu ifade etti.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir