İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vekalet ücreti almak için ne yapmalıyım?

SORU: 2005-2018 yılları arasında MEB de öğretmen olarak çalıştıktan sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kurumlar arası geçiş yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır çocuk evleri sitesinde çalışıyorum. Yaklaşık 8 aydır ise burada boş bulunan müdürlük kadrosuna Valilik oluru ile vekalet etmekteyim. Vekalet ücreti almak için ne yapmalıyım? Daha doğrusu alabilir miyim?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Madde 86 -Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır”

DEĞERLENDİRME

Vekalet aylığı alabilmeniz için;

– Boş bir kadroya vekaleten atanmanızın yapılmış olması, (dolu kadroya vekalet etmede ödeme yapılmaz)

-Vekaleten atandığınız kadroda aranan tüm niteliklere haiz olmanız,

-Vekaleten görevlendirmenin Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi kapsamında yapılmış olması (tedviren görevlendirme yapılmışsa ödeme yapılmaz)

– 3 (üç) aylık sürenin dolmuş olması (İlk üç ay için ödeme yapılmaz)

gerekmektedir.

Diğer taraftan, vekaleten edenlerin zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkını alabilmesi için “Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için ise asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi” gerekmektedir. Sizin sorunuz özelinde bir çocuk evleri sitesinin müdürlüğü için asili atamaya yetkili amirce vekaletin verilmesi gerekmektedir. Bu da ya Bakan, yada yetki devri verilmiş ise bakan yardımcısı, genel müdürlerce olmalıdır.

Devlet Personel Başkanlığı’nın 07/01/2011 tarihli ve 26595 sayılı görüşünde devlet memurluğu kadrolarına vekaleten atananlara hangi şartlar dahilinde vekalet aylığı ödenebileceğine yönelik ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. DPB görüşü için tıklayınız.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir