İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Bakan Pakdemirli ile bir araya geldi

Ziyarette Genel Başkan Öztürk, Bakan Pakdemirli’ye; Orman Teşkilatının 180. Yılında ormanların ve ormancılığın mevcut durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bilimsel verilere dayalı Toç Bir-Sen tarafından hazırlanan ‘Ormancılık Sektör Raporu 2019’ isimli akademik çalışmayı takdim etti. Rapor için Genel Başkan Öztürk’e teşekkür eden Bakan Pakdemirli çalışmanın ormancılık sektörü için önemli bir kaynak olacağına inandığını kaydederek başta Toç Bir-Sen Yönetim Kurulu olmak üzere eserde emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti.

Genel Başkan Hüseyin Öztürk; yetkili sendika Toç Bir-Sen’in Orman Muhafaza Memurları ve şeflerin, çalışırken elde ettikleri zat-ı silahları için emekli olduklarında “Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ücretlerinden Muaf Tutulması” için verdiği mücadelenin kazanıma dönüşmesine verdikleri katkı ve destek için de Bakan Pakdemirli’ye teşekkür etti. Öztürk; “Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarından OGM’de Unvan değişikliği Sınavı ve TİGEM de uzun yıllardır açılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları 2019 yılında açılmış olup, söz konusu Kuruluşlarda sınav sonrası işlemler devam ettirilmektedir. Yetkili Sendika olarak uzun yıllardır çözüme kavuşturmak için mücadele ettiğimiz “Silah Ruhsat Harcı” meselesinin çözüme kavuşturulmasında vermiş olduğunuz destek ve 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları ve Orman Genel Müdürlüğü’nde iş yükünün azaltılması ve mezun olan gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesi noktasındaki talebimize hassasiyetle yaklaşarak kuruma 5000 yeni memur alımı için de çalışanlarımız adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarının talep ve sorunlarının da Genel Başkan Öztürk tarafından Bakan Pakdemirli’ye sunulduğu görüşmede; Bakanlık Merkez ve OGM çalışanları için Görevde Yükselme Sınavının 2019 yılında açılması, Lisans Tamamlama sorununun çözülmesi, Fiili Hizmet Süresi Zammı, Sözleşmeli personelin kadroya alınması, Kontrol Görevi Yapan Personele İlave ödeme ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi, Uygulama Ücretinin artırılması, Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki personel ihtiyacının giderilmesi için personel alınması, Personel Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve kadro tahsisi yapılan diğer Genel Müdürlüklerin bünyesinde görev yapan personele 86. Madde kapsamında kadroların verilmesi, vekaleten yapılan görevlendirmelerin asalete dönüştürülmesi, TKDK personelinin sorunlarının çözülmesinin de yer aldığı konular ele alındı.

Öztürk: ‘Ormancılık Sektör Raporu 2019’ Önemli Bir Kaynak Kitap Olacak

İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye takdim edilen, ‘Ormancılık Sektör Raporu 2019’ isimli kitap ile ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, bu çalışma ile tüm eko sistemin temelini oluşturan, doğal varlıklarımız olan ormanlarımızın korunması gibi kamu yararını önemseyen konularda tarafsız ve bilimsel bir bakışla, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Öztürk; “Bilindiği üzere ormanlar, ekonomik kalkınma ve her türlü yaşam formunun devamlılığı için elzemdir. Bu bağlamda sürdürülebilir orman yönetimi, hem bugünkü hem de gelecek kuşakların ormanlara yönelik ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirir. Türkiye’de orman kaynakları ve ormancılığımızın 2019 yılında bir kesitini almak için hazırlanan bu rapor da doğal olarak ülkemizin sürdürülebilir orman yönetimi kriterlerini esas almıştır. Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri ekolojik süreçlerin, biyofiziksel ve teknik parametrelerin yanı sıra, ekonomik ve sosyal parametreleri de içerir. Ormanlar için bir sürdürülebilirlik hikayesi yazmak, bu parametrelere ilişkin verilerin sadece grafik ve çizelgelerle özetlenmesini değil, ulusal ormancılık programı gibi hiyerarşik olarak üst politika belgelerini de gözeterek doğru yorumlanmasını, toplumsal dersler çıkarılmasını, idareye ve topluma yol gösterilmesini gerektirir. Bu temel düşünceden hareketle, “Ormancılık Sektör Raporu 2019″ başlıklı bu raporumuz, Türkiye ormanlarını ve ormancılığını sürdürülebilir orman yönetimi kriterlerini baz alarak irdelemektedir” dedi.

Öztürk kitapta; “Orman Politikası ve Yönetişim, Orman Kaynakları ve Karbon Döngüsü, Orman Sağlığı ve Hayatiyeti, Üretim Fonksiyonları, Orman Biyolojik Çeşitliliği, Koruyucu Fonksiyonlar ve Sosyo Ekonomik Fonksiyonlar” başlıkları altında mevcut durumunun, sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığını kaydetti.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir