İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 8 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacaklarına ilişkin hükmün uygulanması 31/12/2020 tarihine kadar ertelendi.

Bu durumda olanların atanabilmeleri için İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bölümündeki eğitim konularında yıllık en az 30 saat eğitim aldıklarını Kurula bildirmeleri durumunda atamaları yapılabiliyordu.

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sertifika geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kurul tarafından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atanmalarında bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

19/04/2019 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

Yetkinlik kriterleri

MADDE 20 – (1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bölümündeki eğitim konularında yıllık en az 30 saat eğitim aldıklarını Kurula bildirmeleri durumunda, sertifikaları kullanılabilir hale gelir ve 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler.

(2) Eğitimlere katılım durumu, eğitim sertifikası veya katılım belgesi ile kanıtlanır.

(3) Kurul, birinci fıkradaki kişilerin sertifikalarının geçerliliğini takip eder ve bunları resmi internet sitesinden duyurur.

(4) İdareler, sertifika sahibi iç denetçi adayları veya belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar arasından iç denetçi kadrolarına atama yapmadan önce, ilgililerin sertifikalarının kullanılabilirliğini Kuruldan teyit ettirirler.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir