İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

POMEM yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) başvurularda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındakilerin eş veya çocukları da yönetmelikte belirtilen bazı ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PAEM Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile POMEM ve PMYO giriş yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

PAEM Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, ön başvurusu alınan adaylar, kadın ve erkek ayrı olmak üzere en yüksekten en düşük puana doğru sıralanacak ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının 10 katına kadar aday, bizzat müracaatta bulunmak üzere çağırılacak. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak.

Emniyet mensubu olmayan adaylarda, KPSS’de İçişleri Bakanlığınca belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az 90’ını almış olmak, erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’na göre silah altında bulunmamak şartları aranacak.

– Adaylarda aranacak şartlar

POMEM’lere giriş yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, adayların, şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için Bakanlıkça belirlenecek KPSS taban puanının en az yüzde 80’ini almış olmaları, geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı sunmaları ve erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’na göre silah altında bulunmamaları şartı gerekecek.

Müracaat kabul komisyonu, biri en az şube müdürü düzeyinde 3 rütbeli personelden oluşacak. 2 rütbeli personel ve 3 öğretim elemanından soru denetleme komisyonu oluşturulacak.

Başkanlıkta başkan, eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından komisyonların emrine en fazla 20’şer memur, yardımcı personel olarak görevlendirilebilecek.

Mülakat sınavı esnasında adaylara, Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek.

Erkek ve kadın asıl adayların, yüzde 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek.

– Komisyonlar kimlerden oluşacak?

PMYO’lara giriş yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre ise 3 rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşan Soru Hazırlama Komisyonu ile 2 rütbeli personel ve 3 öğretim elemanından oluşan Soru Denetleme Komisyonu oluşturulacak.

Adaylarda, ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında, Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu puanın en az yüzde 80’ini almış olmak ve geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak şartları aranacak.

Fiziksel Yeterlilik Sınavı Komisyonu, başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, bir rütbeli personel ve başkanlıkta görevli bir beden eğitimi öğretim görevlisi veya kurum dışından beden eğitimi öğretmeni veya öğretim görevlisinden oluşacak.

Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların soruşturmaları, öğrenci disiplin hükümlerini içeren ve Bakan onayıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

– 3 yönetmelikteki ortak değişiklikler

İlgili 3 yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, artık PAEM, POMEM ve PMYO’lara girebilmek için başvuruda bulunan adaylarda bakılacak sağlık şartları için 3 Ocak 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” dikkate alınacak.

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları tanımının kapsamı genişletildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ilgili maddeleri kapsamında olanların eş veya çocukları, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları bu kapsama alındı. Daha önce bu kapsamda sadece Emniyet Teşkilatının şehit veya vazife malulü eş veya çocukları yer alıyordu.

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarıyla ilgili kontenjan, İçişleri Bakanlığı onayıyla belirlenecek.

Bu eğitim kurumlarının sınavlarına ilişkin duyurular, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Başvuruda bulunan adaylardan başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak. Ücretler, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmayacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarasını, adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini, yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini, başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı, emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapacak.

Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekleyecek. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz edecek.

Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilecek.

PAEM ve PMYO mülakat sınav komisyonu, İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği 5 personelden oluşacak. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilecek.

– Bekçiliğe giriş yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre, tanımlar arasına “şehit veya vazife malulü eş veya çocukları” tanımı da eklendi. Tanım, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ilgili maddesi kapsamında olanların eş veya çocuklarını içeriyor.

Alınacak bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Daha önce Bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarına yapılan “şahsen” başvurular ilk olarak “kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenecek form” ile yapılacak. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, daha sonra Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvuracak.

Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekleyecek.

Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim edecek. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilecek.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir