İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Uyuşmazlıktan Mahkemesinden 11 yeni karar

Uyuşmazlık Mahkemesi davaların görülmesi gereken mahkemelere ilişkin olarak 11 yeni karar verdi. Kararlar 9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan kararlar:

ÖZET : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğu ve özel hukuk tüzel kişilerince tesis edilen işlemlerin yargısal denetiminin adli yargı yerlerince yapılacağı gözetildiğinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

ÖZET : Davacının kayıtlı taşınmazına ilişkin su aboneliğinin devamı için kanalizasyon harcamalarına katılma payı ödenmesi gerektiğine ilişkin Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

ÖZET : Alanya Orman İşletme Müdürlüğünde daimi işçi olarak çalışan davacıya, kendisine isnat edilen eylemlerine karşılık 6. Dönem Toplu iş Sözleşmesinin ilgili maddelerine istinaden iki ayrı tarihte verilen toplam 8 yevmiye para cezası kararlarının iptal edilmesi istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

ÖZET : İdari yargı yerinde; Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında Ticaret Sicil Memur Yardımcısı olarak görev yapan davacının, sözleşmeli statüde görev yaptığına ve ücretlerinin ay sonunda ödeneceğine ilişkin olarak tesis edilen Oda işleminin iptali; adli yargı yerinde ise, davacının fiilen çalışmaya başladığı tarih dikkate alınarak devlet memuru statüsünde çalıştığının tespitine karar verilmesi istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

ÖZET : 18.4.2016 ve 6.6.2016 tarihlerinde Köseköy-Pamukova Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi Projesi kapsamında Arifıye İstasyon bölgesinde yapılan TCDD’nin çalışmaları esnasında ray devre sistemlerinde meydana gelen maddi hasarlar sebebiyle davacı tarafından, dava dışı sigortalı Şirkete/ iş Ortaklığa ödenen 12.487,97TL’nin, davalı idareden rücuen tazmini istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

ÖZET : Davacı Üniversite tarafından; alacak istemiyle gerçek kişi aleyhine açtığı davanın, özel hukuk hükümleri çerçevesinde görüm ve çözümünde ADLİ YARGI YERİNİN görevli olduğu hk.

ÖZET : Davacının taşınmazına Deriner Barajı HES İnşaatı Çevre Yolları İnşaatı kapsamında yapılan karayolu çalışmaları sonucunda ulaşım imkanı kalmamasından ötürü uğranıldığı ileri sürülen zararlara karşılık olarak maddi tazminatın adli yargı yerindeki dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

ÖZET : Tarımsal faaliyet ile iştigal eden davacının, adına kayıtlı taşınmazının, Deviskel Deresi üzerinde taşkın koruma amacıyla inşa edilen bendin arkasında biriken sular nedeniyle zarar gördüğü ileri sürülerek, zararın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

ÖZET : 3213 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca verilen idari para cezasının kaldırılması istemiyle açılan davamn, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

ÖZET : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesine aykırılık nedeniyle aynı Kanun’un 26. maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca Sosyal Güvenlik İ1 Müdürlüğünce verilen idari para cezasının kaldırılması istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk.

ÖZET : 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca verilen idari para cezasına karşı yapılan itirazın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Kararları görmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir