İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne göre Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

1. Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Doçentlik Belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 5 adet USB/CD’ye aktarılmış olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet USB/CD’ye aktarılmış olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet USB/CD’ye aktarılmış olarak, ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya postayla yapılacak olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir.

3. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ataması yapılmayacaktır. Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

KADRO

UNVANI

ADETİ

KADRO

DERECESİ

İLAN ŞARTI

EDEBİYAT

FAK.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Felsefe alanında almış olmak. Varlık Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Felsefe alanında doktora yapmış olmak. Ortaçağ Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Şehir tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAK.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler

Biyoloji

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Bakteriyoloji alanında almış olmak. Moleküler Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ ve İDARİ

BİLİMLER FAK.

İşletme

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku alanından almış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji Bilim Alanından almış olmak, Sanal Yaşam ve İnovasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAK.

Elektrik-

Elektronik Müh.

Haberleşme

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Uydu görüntülerinin işlenmesi, görüntü füzyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, Enerji dağıtımı ve elektrik tesisleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Müh.

Geoteknik

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Geoteknik alanında çalışmalar yapmış olmak

Ulaştırma

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Ulaştırma ve trafik kaza tahmin modelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapım Yönetimi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yapım Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Müh.

Enerji

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Nano-akışkanlar ve mikro kanallarda ısı transferi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Teorisi,

Sistem Dinamiği ve

Kontrol

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Makine teorisi, sistem dinamiği ve kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık

Mimarlık

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Mimarlık Bölümü mezunu olmak, bu alanda doktora yapmış olmak ve bina bilgi modelleme ile erken tasarım aşamasında karar verme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ

FAK.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Karşılaştırmalı beden eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir