İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücüleri Hakkında Yönetmelik

Milli Savunma Bakanlığından:

ER VE ERBAŞ SINIFINDAN ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖZEL

SINAVLARI VE BELGE VERME İŞLEMLERİNİN USULÜ VE BU

BELGELERLE HANGİ CİNS TAŞITLARIN NERELERDE

KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/6/1984 tarihli ve 18426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Trafik sürücü belgesine sahip personel, sürücü eğitim merkezlerinde ve/veya yetki verilmiş birliklerde; taktik tekerlekli araçlar, özel amaçlı taşıtlar ile A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı trafik sürücü belgelerinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için asgari bir hafta süreyle, M, B1, B ve BE sınıfı sürücü belgesinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için ise asgari bir gün süreyle sürücü intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim sonunda eğitimi veren eğitim merkezleri ve/veya yetki verilmiş birlikler tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlara askeri sürücü belgesi verilir. M, A1, A2, A ve B1 sınıfı trafik sürücü belgesine sahip personele sadece trafik sürücü belgesinin izin verdiği araç kullandırılır.

Birinci fıkra uyarınca sürücü intibak eğitimine tabi tutularak askeri sürücü belgesi alan personel, sürücü belgelerinde yazılı araçlardan başka tekerlekli araçları kullanacaklarsa, birliklerince; taktik tekerlekli araçlar, özel amaçlı taşıtlar ile A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı trafik sürücü belgelerinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için asgari bir hafta süreyle, M, B1, B ve BE sınıfı sürücü belgesinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için ise asgari bir gün süre ile sürücü intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimi bitiren sürücüler en yakın sürücü eğitim merkezlerine ve/veya yetki verilmiş birliklere sevk edilerek sınavları yapılır. Başarı gösterenlerin belgeleri, kullanacakları araç cinsi yazılarak onaylanır.

Kreyn, kurtarıcı araç, iş makinesi, istif aracı, tank, zırhlı personel taşıyıcı, kundağı motorlu top, kar üstü aracı ve motorlu kar kızağı sürücüsü/işletmeni gibi görevlerde kullanılacak askeri personelin, kullanacakları özel tip askeri araç/iş makinesi kullanma eğitimi, Kuvvet Komutanlıklarının belirleyeceği esaslara uygun olarak kendi sınıf eğitimi merkezlerinde, birlik veya kurumlarında yapılır. Bu personele kullanacakları araçların askeri sürücü/işletmeni belgeleri; Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birlik ve kurumlar nezdinde teşkil edilecek üç kişilik teknik bir heyet tarafından, yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir. Personel belgelerinde yazılı araçtan/iş makinesinden farklı bir cins araç/iş makinesi kullanacaksa bu eğitim ve sınav tekrar edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Göreve sevk edilecek askeri sürücülerin, kullanacağı aracı belirleyen askeri sürücü belgesi ile birlikte M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve G sınıfı trafik sürücü belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur. M, A1, A2, A ve B1 sınıfı trafik sürücü belgesine sahip personele sadece trafik sürücü belgesinin izin verdiği araç kullandırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin sürücü intibak eğitimleri ve süreleri, özel sınavları, verilecek belgelerin şekilleri, bu belgelerle hangi cins araçların nerelerde kullanılacağı, belgelerin onay makamları ve diğer hususlarla ilgili esaslar Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek yönergelerde belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 9/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir