İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!

Hatırlayacağınız üzere, Balıkesir Üniversitesi tarafından 09 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 9 adet Öğretim Görevlisi kadrosundan bazılarının ilan edildiği programla başvurabilecek bölümler arasında doğrudan ilişki olmadığı, birçoğunun belirli bir adayı tarif eder nitelikte özel şartlar içerdiği, lisans alanı uygun olmasına rağmen yüksek lisans alanlarının alan dışı olduğu ve öğrenciler tarafından tercih edilmeyen programlar da ilanların verildiği gündeme getirmiştik.

İlave olarak, 16 Ekim 2019 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından İskenderun Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Basın ve Yayıncılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda “ALANINDAKİ ULUSAL YARIŞMALARDA ÖDÜL ALMIŞ OLMAK” şartının yer aldığını ve bunun mevzuata aykırı olduğunu dile getirmiştik.

Aradan geçen zaman zarfında ilgili üniversitelere yapılan başvurular sonucunda ön değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir. Listelere baktığımızda kişiye özel olduğunu değerlendirdiğimiz kadroların yazılı sınavlarına sadece birer kişi girebilmiştir.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART

AÇIKLAMA

ÖN DEĞERLENDİRME

SONUÇLARI

İskenderun Meslek Yüksekokulu

Gazetecilik ve Habercilik Bölümü

Öğr. Gör.

Gazetecilik lisans mezunu olup, “Medya ve Kültürel Çalışmalar” anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında Yükseköğretim kurumlarında en az beş yarıyıl ders vermiş olmak. Alanındaki ulusal yarışmalarda ödül almış olmak

İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından söz konusu kadroda aranan “ALANINDAKİ ULUSAL YARIŞMALARDA ÖDÜL ALMIŞ OLMAK” şartının bilimsel, nesnel ve denetlenebilirliğinin güvence altına alınması mevzuatın gereğidir.

İlana sadece bir kişi başvurabilmiştir. Sonuçları görmek için .

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART

AÇIKLAMA

ÖN DEĞERLENDİRME

SONUÇLARI

Sağlık Bilimler Fakültesi

Ebelik Bölümü Ebelik ABD

Öğr. Gör.

Ebelik lisans mezunu olup, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak.

-Ebelik lisans bölümünde ilgili bölüm sayfası üzerinden baktığımızda; 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Halihazırda bu bölüm YÖK tarafından Ebelik için belirlenen asgari öğretim üyesi şartını taşımamaktadır.

-İkinci olarak, Ebelik Bölümüne alınacak öğretim görevlisinin öncelikle lisansüstü eğitim gördüğü alanın Ebelik alanında olması en doğalıdır. Üniversite tarafından Ebelik alanında yüksek lisans mezunları tamamen kapsam dışı tutularak Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı yazılması ilanı tamamen kişiye özelleştirmektedir.

İlave olarak, YÖK tarafından Sağlık alanında belirlenen asgari kriterlerde Ebelik bölümüne alınabilecek öğretim elemanları arasında Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı da bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, bu ilanın ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

-Yükseköğretim Kurulunun sağlık alanında belirlediği kriterlere aykırı olan bu ilana başvuru yapılmamıştır.

Büyük bir ihtimaldir ki kişiye özel olduğu açık olan bu ilana düşünülen adayın başvuru yapılması istenmemiştir!

Sonuçları görmek için .

Susurluk MYO

Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kont. ve Analizi Programı

Öğr. Gör.

Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olup; alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında öncelikle “GIDA MÜHENDİSLİĞİ” alanında yetişmiş insan kaynağının istihdam edilmesi gerekirken, Eğitim Fakültesi altında yer alan Fen Bilgisi Eğitimi alanında öğretmenlik eğitimi almış bir adayın alınması alan uyumu açısından doğru değildir.

Ön lisans düzeyinde yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan bu programlarda öncelik programın derslerini doğrudan verebilecek kişilerde olmalıdır.

Bu haliyle ilana birçok kişi başvurabilir, ancak alınacak kişinin programla uyumu tam bir soru işaretidir.

İlana yedi kişi başvurabilmiş, ancak sınava girmeye bir kişi hak kazanmıştır.

Sonuçları görmek için .

Balıkesir MYO

Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı

Öğr. Gör.

Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunu olup; Seramik anasanat dalında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda ders vermiş olmak.

Bir önceki ilana benzer olarak; Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı programına alınacak öğretim görevlisinde öncelik Grafik, Grafik Tasarımı lisans programları olması gerekirken, bu bölümlere başvuru şansı tanınmayıp Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olup, Seramik alanında master eğitimi görmüş adayın alınması doğru değildir.

İlgili bölümün ders kataloğuna bakıldığında; “TÜRK SANAT TARİHİdışında alınacak kişinin verebileceği fazlaca bir derste görülmemektedir.

İlan bu şekliyle belirli bir adayı tarif etmekte ve programla doğrudan uyumlu da değildir.

İlana iki kişi başvurabilmiş, ancak sınava girmeye bir kişi hak kazanmıştır.

Sonuçları görmek için .

Kepsut MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Öğr. Gör.

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanından mezun olmak. Boks 1.kademe yardımcı antrenör belgesine sahip olup; en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

Kadronun ilan edildiği Özel Güvenlik ve Koruma Programı YÖK tarafından ALES’ten muaf olarak belirlenen alanlardan birisidir. Dolayısıyla, bu ilana müracaat edecekler kişiler de ALES şartı aranmamaktadır.

Ancak, YÖK’ün kararında da belirtildiği üzere bu kadroya başvuracak adayların tecrübelerinin muafiyet alanıyla ilgili olması gerekmektedir.

Dolayısıyla ilanda aranan 3 yıllık tecrübenin “Özel Güvenlik ve Koruma” alanında olduğunun açıkça belirtilmesi zorunludur.

İlana dört kişi başvurabilmiş, ancak sınava girmeye bir kişi hak kazanmıştır.

Sonuçları görmek için .

Edremit MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı

Öğr. Gör.

Biyoloji alanında enzim ve protein konusunda yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda en az 2 dönem ders vermiş olup, alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak.

Bölgeye yönelik olarak açılan ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi programına “Biyoloji” alanında eğitim görmüş, ayrıca “Enzim ve protein” konusunda tez yazmış kişilerin başvurması istenmiştir.

Halbuki, ülkemizde birçok Ziraat Fakültesi mezunu da bulunmaktadır.

İlanda yer alan ders verme ve diğer alan tecrübesine de bakıldığında belirli bir aday tarif edilmektedir.

İlana dört kişi başvurabilmiş, ancak sınava girmeye bir kişi hak kazanmıştır.

Sonuçları görmek için .

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir