İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık Bakanlığı 6 yan dal branşının mağduriyetini giderdi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin dava açtığı Sağlık Bakanlığına Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge’sinde düzenleme yapıldı

Sağlık Bakanlığının 2019/10 nolu Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelgesinin EK-1/A kısmında Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarının Alt Grup Koşul ve Standartları, İzleme ve Değerlendirme kriterleri başlığı altındaki 7.maddesinde şu ifade kullanılmıştı:

“İç hastalıkları yan dal uzmanlarından; nefroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji, hematoloji, yoğun bakım yan dal uzmanlık alanlarında”

Bu ifade; yoğun bakım yan dalına uzmanlık öğrencisi veren Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Genel Cerrahi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kökenli yoğun bakım uzmanlarını yok saymaktaydı. Bu nedenle, Danıştay’a yürütmeyi durdurma davası açılmıştı.

Hukuki süreç devam ederken Sağlık Bakanlığı bu haksızlığı gidermek için 11.11.2019 gün ve 2019/18 no’lu genelge ile 7.1 maddesini “İç hastalıkları yan dal uzmanlıklarından; nefroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji, hematoloji ile yoğun bakım yan dal (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Nöroloji) uzmanlık dallarında” şeklinde yeniden düzenledi.

Bu düzenlemeyle, iç Hastalıkları kökenli yoğun bakım uzmanlarının dışında kalan diğer beş ana dal kökenli yoğun bakım uzmanlarının maddi ve manevi hak kayıpları önlenmiş ve mağduriyet giderilmiş olmuştur.” dedi.

Sağlık hizmetleri sunucularının basamaklandırılması genelgesi

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir