İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen norm kadro doluluk oranlarının Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 88,45, ülke genelinde ise yüzde 90,34 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yerine getirebilmek için eğitim bütçesinin, 177 milyar 605 milyon 504 bin lira olarak belirlendiğini bildiren Selçuk, “Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,2’sini oluşturmaktadır.” bilgisini verdi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 12 bin 851 okul öncesi, 24 bin 856 ilkokul, 19 bin 345 ortaokul ve 12 bin 662 lise ile toplam 69 bin 714 okulda 1 milyon 126 bin 780 öğretmen ve açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 17 milyon 870 bin 712 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini dile getiren Selçuk, okul terklerinin ve öğrenci barınma sorunlarının en aza indirilmesine, güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına, kadın ve çocukların da içerisinde yer aldığı dezavantajlı kesimlerin eğitimden azami derecede faydalanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.

Selçuk, yapacakları bütün çalışmalarda, eğitim ve öğretimde niteliğin artırılmasına, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılıklarının giderilerek fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanmasına, çağ nüfusu içindeki herkese öğrenim hakkının kullandırılmasına ve kaynakların rasyonel olarak değerlendirilmesine azami derecede gayret gösterdiklerini söyledi.

2023 Eğitim Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı kapsamında öğretim programlarının esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirten Selçuk, “Bu hedef doğrultusunda, temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla derinleşme, kişiselleştirme, uygulamaya yeterli zaman sağlamak için zorunlu ders saati ve çeşitlerinin azaltılması, tüm eğitim kademelerinde ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredatların geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılarak kazanımlarının belgelendirilmesine ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

69 AYINI DOLDURAN ÇOCUKLAR İLKOKULA KAYIT OLABİLİYOR

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki hedefler doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda bazı yeniliklere ve düzenlemelere gidildiğini aktardı.

Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların ilkokula kaydedildiğine işaret eden Selçuk, ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlama veya kaydın ertelenmesine de imkan sağlandığını dile getirdi.

YAZ TATİLİ İKİ HAFTA KISALACAK

Çalışma takvimine ara tatillerin eklendiğini ve böylece çalışma dönemlerinin daha dengeli hale gelmesinin sağlandığına dikkati çeken Selçuk, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için yaz tatili süresinin iki hafta kısaltıldığını söyledi.

BLOK DERS UYGULAMADAN KALDIRILDI

Teneffüs sürelerinin tekli eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olarak belirlendiğini kaydeden Selçuk, ortaokullarda uygulanan blok ders uygulamasının da yürürlükten kaldırıldığını ifade etti.

– İYEP 3. sınıf öğrencileriyle devam ediyor

Bakan Selçuk, okuma, yazma ve matematik dersinde temel becerilerde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İlkokullarda Yetiştirme Programı’nı (İYEP) 81 il düzeyinde 3 ve 4. sınıflara uyguladıklarını dile getirdi. Selçuk, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere Türkçe, matematik dersleri ve psikososyal yönden destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin el, algoritma, robotik ve sanatsal tasarım becerilerinin geliştirilmesi için okullarda 3 bin dolayında tasarım-beceri atölyesi açıldığını aktaran Selçuk, bu atölyelerin imkanlar seviyesinde açılmaya devam edeceğini belirtti.

– Öğretmenlerin mesleki gelişiminde pilotlama tamamlandı

Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve model oluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“İhtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenlere yönelik lisansüstü eğitim programları açılması için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalara devam ediliyor. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere karma bir modelde mesleki gelişim sisteminin alt yapısının kurulmasına yönelik, mesleki ve bireysel gelişim alanlarında sertifika programları hazırlandı ve pilotlama çalışmaları tamamlandı. Mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülüyor.”

– “40 yaş altı öğretmen oranı yüzde 65”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi eğitim kurumlarında 946 bin 114 öğretmenin görev yaptığını, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69’una karşılık geldiğine işaret etti.

Bu rakamların aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu gösterdiğini dile getiren Selçuk, “40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül etmektedir. Bu süre içinde öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16’ya, ortaöğretimde de 11’e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltildi. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 88,45, ülke genelinde ise yüzde 90,34 seviyesinde.” bilgisini verdi.

– Liselerde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20’ye düştü

Bakan Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 51 bin 912’si hayırsever vatandaş tarafından olmak üzere toplam 315 bin 884 yeni dersliğin yapımının tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulduğunu, ayrıca derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 24’e, ortaöğretimde ise 20’ye düştüğünü bildirdi.

Selçuk, şunları söyledi:

“Eğitim yapılarında enerji tasarrufu sağlanabilmesi ve eğitim yapılarının kendi enerjisini üretebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında daha önce yapılanlara ilave olarak 2020 yılında 32 derslikli bir okul enerji verimliliği esas alınarak tasarlanacak. Eğitim yapılarına ait kültür mirasımızın bilimsel esaslar doğrultusunda korunmasına öncülük etmesi ve araştırmacılara kaynak oluşturabilmesi amacıyla tarihi eğitim yapılarına ilişkin örnek rölöve çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Bakanlığımız yatırımlarında kullanılması amacıyla ülke genelinde gönüllü mimarlık ve mühendislik ofislerinin katkı sağlayacağı, farklı tür ve derecede eğitim yapılarına ait alternatif proje havuzu oluşturulacak. Tasarım-beceri atölyelerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılında orta ölçekli planlama yapılarak tüm ilçelerde toplamda 10 bin tasarım-beceri atölyesi kurulması planlanıyor.”

Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara kurulduğunu dile getiren Selçuk, 15 binden fazla okulda, okul içi ağ altyapısı tesis edilerek, bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumunun yapıldığını anlattı.

Bu okullara Sanal Özel Ağ (VPN) üzerinden geniş bant internet erişiminin verildiğine işaret eden Selçuk, bu imkana sahip olmayan okullara ise kablolu, uydu ve mobil erişim teknolojileri kullanılarak internet bağlantısı sağlandığını ifade etti.

Okulların teknolojik imkanlarının üç boyutlu yazıcılar, kodlama, tasarım ve bilişim araçlarıyla üretime yönelik setler ve tek kart bilgisayarlar ile daha da iyileştirildiğini belirten Selçuk, “Tüm bunları yaparken yenilikçi ve ekonomik çözümler üreterek daha az kaynakla daha çok çocuğumuza fayda sağlamak için çalışmaktayız.” dedi.

Dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA), gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda tamamen yenilendiğini bildiren Selçuk, “EBA platformu bu yıl, devlet okullarının yanı sıra özel okulların da kullanımına açılmıştır.” bilgisini verdi.

2003’ten 2019 yılına kadar toplam 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 kitabın öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını bildiren Selçuk, bu uygulama için toplam 6 milyar 340 milyon 155 bin 701 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2020 yılı Bakanlık bütçesine 511 milyon lira, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 2020 yılında kullanılmak üzere 823 milyon lira kaynağın tahsisinin öngörüldüğünü kaydetti.

(Sürecek)

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir