İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi

Dışişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

25 Kasım 2019 tarihli ve 30959 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sınav ilanında yer alan 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilanda kayıtlı taban puanları aşmış olma koşulu 2018 yılı şeklinde değiştirilmiştir.

İlan olunur. 10325/1-1

Dışişleri Bakanlığından:

MÜTERCİM GİRİŞ SINAVI İLANI

I. GENEL BİLGİLER

(1) Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “mütercim” unvanlı toplam 30 personel alınacaktır.

(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

(2) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak,

(3) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak.

Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018

veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(4) Sınavın yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kategori

Yabancı Dil

Asgari YDS Puanı

Asgari KPSSP3 Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

1

İngilizce

85

60

10

200

2

Almanca

80

60

2

40

3

Fransızca

80

60

4

80

4

Arapça

70

60

3

60

5

Farsça

70

60

2

40

6

Çince

70

60

2

40

7

İspanyolca

70

60

1

20

8

Portekizce

70

60

2

40

9

Rusça

70

60

3

60

10

Yunanca

70

60

1

20

TOPLAM

30

600

(5) Sınav sonucunda dillerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer dillerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

(6) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her dil için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(7) Aday adayları, farklı dillerde gerçekleştirilecek olan sınava yalnızca bir dilden başvurabileceklerdir.

(8) Sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(9) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Sınav başvuruları, 5 Aralık 2019 Perşembe günü başlayacak ve 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

(a) T.C. kimlik numarası,

(b) KPSS sonuç belgesi,

(c) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

(d) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

(e) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı).

(f) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

– Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından puan eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

– Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından puan eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olan adayların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

Yazılı Sınav:

(1) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi

(2) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

(3) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

Sözlü Sınav:

(1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınav çerçevesinde adaylar öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

(3) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 2921000 10299/1-1

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir