İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Elemanı ilanımızın İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ortaçağ Tarihi Araştırma Görevlisi

kadrosunda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

İlan olunur.

ÜNVANI

ARŞ. GÖR

ALES

YDS

veya

ALES

AÇIKLAMA

BİRİMİ

ABD

Adet-Der.

Eşdeğeri

Puan

Türü

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ortaçağ

Tarihi

1-6

70

50

SÖZ

Tarih lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.firat.edu.tr internet adresinde mevcuttur.

Duyuru Başlama Tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir.

Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme Tarihi, Sınava Giriş Tarihi ve Sınav Açıklama Tarihi Üniversitemiz www.firat.edu.tr. adresinde duyurulacaktır.

Başvuru adresi: Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Elazığ

Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

İstenilen Belgeler

1- Özgeçmiş

2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)

3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)

6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)

7- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)

8- İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı)

9- ALES Belgesi

10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)

11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi

13- Adli Sicil Belgesi

Muafiyet

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

10370/1-1

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir