İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ve Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

– Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

– Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİBÖLÜM/ ANABİLİM DALI/
PROGRAM
UNVANDER.AD.AÇIKLAMA
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık Bilimleri Bölümü/Analitik Kimya
ABD
Araştırma Görevlisi61

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Analitik Kimya (Eczacılık) Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

Suşehri Sağlık YüksekokuluHemşirelik Bölümü/Hemşirelik ABDÖğretim Görevlisi (Ders
Verecek
51

Hemşirelik lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller Bölümü/FransızcaÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51**

Fransız Dili Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (Fransızca) lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Sivas MYOEl Sanatları Bölümü/ Geleneksel El Sanatları ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek1*1***

İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisans yapmış, Kültür Bakanlığı tarafından “Türk Süsleme Sanatları Sanatkarı” unvanına sahip olup, ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi bulunmak.

Şarkışla Aşık Veysel MYOEczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51

Matematik lisans mezunu olup, Matematik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Şarkışla Aşık Veysel MYOEczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders
Verecek
51

İİBF ve dengi fakültelerden lisans mezunu olup, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Gemerek MYOÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)61

Eğitim Fakültesi mezunu olup, Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası en az 10 yıl tecrübesi bulunmak.

Kangal MYOYönetim ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Turizmi
İşletmeciliği Programı
Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
61

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Yıldızeli MYOPazarlama ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)71

Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi bulunmak.

RektörlükTürkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma MerkeziÖğretim Görevlisi (Ders Verecek52

Türk Dili Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinde en az 1 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

RektörlükKariyer Planlama Uygulama ve Araştırma MerkeziÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)51

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış, “B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası”na sahip olup, Yüksek öğretim Kurumlarında ders vermiş olmak.

* İlgili kadroya başvuran adayların asgari kamu hizmeti süresini karşılamış olması gerekmektedir. (En az 10 yıl)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

** Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

*** YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 18.12.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 20.12.2019

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.12.2019

Başvuru Adresi : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’na

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr

Genel Şartlar

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

– 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz

yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları;

14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (Lisans Eğitimi ile ilgili)

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

10- Fotoğraf (1 adet)

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; (Belge şartı istenen kadro için) hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

6- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

7- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI:

– Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı)

– Aday Bilimsel çalışma puan listesi. (Islak İmzalı)

– Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik

Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)

– Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

– 3 Adet Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Kurum içi başvurularda istenmemektedir.)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

– Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 4 (dört) takım dosya (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

– Profesör kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 6 (altı) takım dosyayı (1 fiziksel +5 dijital (CD veya Flash Bellek)

– CD İçerikleri;

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş.

– Aday Bilimsel çalışma Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali.

– Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği.

– Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

– Bilimsel Çalışmalar.

– İlan Metni.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU EVRAKLARI:

– Başvuru dilekçesi

– Lisans mezuniyet belgesi ve transkript fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise deneyim belgesi.

– İlanda istenilen diğer belgeler

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

– ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

Başvuru Tarihleri: 02/12/2019- 16/12/2019

Öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 18/12/2019

Öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı tarihi ve saati: 20/12/2019 / 14:00,

Sonuç açıklama tarihi: 24/12/2019

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir