İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak

Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI:

– Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı)

– Aday Bilimsel çalışma puan listesi. (Islak İmzalı)

– Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik

Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)

– Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

– 3 Adet Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Kurum içi başvurularda istenmemektedir.)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

– Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 4 (dört) takım dosya (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

– Profesör kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 6 (altı) takım dosyayı (1 fiziksel +5 dijital (CD veya Flash Bellek)

– CD İçerikleri;

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş.

– Aday Bilimsel çalışma Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali.

– Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği.

– Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

– Bilimsel Çalışmalar.

– İlan Metni.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU EVRAKLARI:

– Başvuru dilekçesi

– Lisans mezuniyet belgesi ve transkript fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise deneyim belgesi.

– İlanda istenilen diğer belgeler

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

– ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

Başvuru Tarihleri: 02/12/2019- 16/12/2019

Öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 18/12/2019

Öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı tarihi ve saati: 20/12/2019 / 14:00,

Sonuç açıklama tarihi: 24/12/2019

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından:

ÖĞRETMEN (PDR) ALIMI İLANI

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADRONUN

Sınıfı

Unvanı

Teşkilatı

Derecesi

Öğrenim Durumu

(Lisans Programı)

Puan

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

Türü

Adedi

Eğitim

Öğretim

Hizmetleri

Sınıfı

Öğretmen

(PDR)

Taşra

9

– Rehberlik ve Psikolojik

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Danışmanlık,

– Psikolojik Danışmanlık ve

Rehberlik,

– Psikolojik Danışmanlık ve

Rehberlik Öğretmenliği

KPSSP121

60

1. BAŞVURU ŞARTLARI

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70

(yetmiş) puan almış olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen

belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30-16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

– İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

– Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

– Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

– Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

– Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları;

Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan)

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli

hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

5. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sonuç öğrenme işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

6. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi

Telefon

Fax

E-mail

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA

(0312) 295 70 00

(0312) 285 85 72

persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

10397/1-1

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir