- Reklam -

- Reklam -

2020 yılı asgari ücret artışı memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?

0 22.357

Ahmet Meşhur’un zaviye yazısı;

2020 yılı taban fiyat artışı memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?

Minimum Fiyat Tespit Encümeni Kararı’na nazaran; Emekçinin bir aylık sıradan çalışma karşılığı taban ecri; 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında brüt 2.943 TL ve net 2.324,7 TL olarak tespit edilmiştir. Personel bölümünden çok büyük reaksiyon gelse de sonuç değişmedi ve ekonomik durum dikkate alınarak büyük orantıda patronlar lehine bir tespit yapıldı. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki devir için hesaplanan minimum fiyat beşinci kez yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Minimum fiyattaki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 82 milyonu direkt yahut dolaylı olarak etkilemektedir. Bazılarının eline geçen fiyat meblağı artarken bazılarının de üzerindeki mali yük artmaktadır. Hasebiyle taban fiyat artışı birçok kısmı direkt yahut dolaylı olarak etkileyen bir özellik arz etmektedir.

Taban fiyat memur maaşlarını direkt tesirler mi?

Bütün çalışanlar ve kişiselde de memurlar için uygulanacak minimum geçim indirimi, minimum fiyata nazaran belirlendiği için memur maaşları taban fiyattan direkt etkilenmektedir.

Minimum geçim indirimi 01.01.2020 – 31.12.2020 (Ocak) için belirlenen taban ecrin mükellefin durumuna nazaran belirlenen orantının ücretliler için belirlenen 1’inci fiyat dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da fiyatlı olduğu için minimum geçim indiriminden yararlanmaktadır. Münasebetiyle 01.01.2020 – 31.12.2020 (Ocak) için belirlenen 2.943 TL fiyatındaki taban fiyat çalışanlar açısından kıymet arz etmektedir.

2020 yılı için minimum geçim indirimi meblağları ne kadardır?

1- Bekar Memur: 2.943 x % 50 x % 15 = 220,72 TL, 2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 2.943 x % 60 x % 15= 264,87 TL, 3- Evli eşi çalışmayan ve 1 evlatlı: 2.943 x % 67,5 x % 15= 297,97 TL, 4- Evli eşi çalışmayan ve 2 evlatlı:2.943 x % 75 x % 15= 331 TL, 5- Evli eşi çalışmayan ve 3 evlatlı: 2.943 x % 80 x % 15= 353,16 TL, 6- Evli eşi çalışmayan ve 4 evlatlı 2.943 x % 85 x % 15= 375,23 TL.

2020 yılı birinci 6 aylık devri varsayımı taban fiyatın % 85’i için hesaplanan gelir vergisi meblağı 375,23 TL olduğundan Taban Geçim İndirimi 2020 yılında 375,23 TL’yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi fiyatının da 375,23 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 evlatlı bir minimum ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Boşanmış fakat evlatların velayeti kendisinde olan memur da bu tablo esas alınarak taban geçim indiriminden faydalanabilecektir. Bu nedenle minimum ecrin brüt fiyatı tıpkı olmakla birlikte ele geçen net meblağı şahıstan kimseye değişmektedir.

Taban fiyat artışı konutta bakım fiyatını ne kadar arttırdı?

Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye hanede bakım hizmeti veren kimselere Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan hanede bakım fiyatları maaş katsayısına nazaran belirlendiği için taban fiyat artışı hanede bakım ecrini etkilemez. Lakin, taban fiyat konutta bakım parası alacakların belirlenmesinde tesirli olmaktadır. 1 Ocak sonrası hane halkının kişi başına düşen gelirinin 1.402,65 TL’nin (Bakanlık Taban Geçim İndirimini çıkararak net taban fiyatı belirlemektedir) altında olması ehil olacaktır. Kişi başına gelirinden ötürü başvurusu reddedilenler taban fiyat artışı sonrasında yine başvurabilirler. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ocak’tan itibaren 701,3 TL’nin altında olması yerinde kabul edilecektir. Minimum ecrin artması birçok yeni bireye maaş bağlanması manasına gelmektedir.

Minimum fiyat sigortalıların borçlanma fiyatını tesirler mi?

Tekrar sigortalıların borçlanma meblağları da taban ecirle direkt ilgilidir. Bu nedenle borçlanma yapacak sigortalıların ödeyecekleri borçlanma meblağları da artmaktadır. Ayrıyeten, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim fiyatlarından tutun da yurt içi ve yurt dışı borçlanma fiyatlarına kadar birçok ödeme minimum fiyata bağlıdır. Yeniden Bağ-Kur’luların ödeyecekleri prim fiyatları ile SGK tarafından kesilen idari para cezalarının fiyatı da minimum fiyat fiyatına nazaran belirlenmektedir.

Minimum fiyat ne kadar yüksek olursa ödenecek prim meblağları ile ödenecek idari cezalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle taban fiyat artışları, başta prim gelirleri artacağı için Içtimaî Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile fiyatları artacağı için taban ecirle çalışanları ziyadesiyle bahtiyar etmektedir.

Taban fiyat milyonlarca GSS’linin ödeyeceği meblağı tesirler mi?

Umumi sıhhat sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de minimum ecre nazaran belirlendiğinden taban fiyat artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca GSS’linin ödeyeceği prim yükünü arttırmaktadır. Yeni minimum fiyata nazaran GSS’li olanlar; 2.943 * % 3 = 88,29 TL ödeyecektir. Daha evvel bu meblağ 2.558,4 * % 3 = 76,75 TL idi.

Taban fiyat işsizlik sigortası ve sigorta primine esas çıkar tavanını arttırır mı?

İşsizlik ödeneği meblağı, onaltı yaşından büyük emekçiler için uygulanan aylık taban ecrin brüt meblağının yüzde seksenini geçememektedir. Alt limit ise brüt minimum ecrin yüzde 40’ıdır. Binaenaleyh taban fiyat artışı işsizlik ödeneğinin hem tabanını hem de tavanını arttırmıştır. Buna nazaran tavan 2.354,4 TL, tabanı ise 1.177,2 TL olmuştur. Yeniden taban fiyat artışı sigorta primine esas kar tavanını da arttırmıştır. Buna nazaran hem SSK hem de Bağ-Kur’luların sigorta primine esas kar tavanları 2.943 x 7,5 = 22.072,5 TL olmuştur.

Taban fiyat artışı, ödenen rapor parasını arttırır mı?

Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan muvakkat iş göremezlik ödeneği; iş kazasının yahut tevellüdün olduğu tarihten, meslek illeti yahut hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten evvelki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı ismine SGK’ya bildirilmiş olan prime esas çıkarlarının, bu vadedeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük çıkar esas alınarak hesaplanır. Hasebiyle taban fiyat artışı SGK tarafından ödenen muvakkat iş göremezlik ödeneğini meblağını arttıracaktır.

İstisna tutulacak yemek parası, evlat artırımı ve aile artırımı ne kadar oldu?

Prime esas karlardan istisna tutulacak yemek parası, evlat artırımı ve aile artırımı (yardımı) fiyatları;

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü hususunun 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında; 98,1 TL x % 6 = 5,88 TL (*) (Günlük)

– Evlat artırımı:

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında; 2.943 TLx % 2 = 58,86 TL(*) (Aylık)

– Aile artırımı (yardımı):

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında; 2.943 TLx %10 = 294 TL (Aylık) fiyatındaki karları, prime esas çıkara dahil edilmeyecektir.

Yeraltı maden personellerine ödenecek fiyat ne kadar olacak?

Minimum fiyatın 2.943 TL’ye çıkmasından faydalanacak bölümlerin başında bölge altı maden emekçileri geliyor. Soma faciasından sonra 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle taban ecirleri minimum fiyatın iki katına çıkartılan konum altı maden emekçileri, yıl başından itibaren 5.886 TL brüt fiyat alacaklar. Minimum geçim indirimiyle bu rakam daha da artacaktır.

Sonuç olarak, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı taban fiyat artışları sonrasında prime esas yararların alt ve üst sonları ile kimi süreçlere esas meblağlarla ilgili olarak genelge çıkarttığı vakit taban fiyat artışlarının nasıl bir mali yük getirdiği daha net görülecektir. Taban fiyatlardaki artışların bazılarını sevindirirken bazılarını de üzebildiğini söz edebiliriz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.