İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile;

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 25.03.2021 Perşembe mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

1- Başvuru Dilekçesi

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).

6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7- Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.

8- YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10- Adli Sicil Kaydı

11- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

12- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

BAŞVURU YERİ

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2091/1/1-1

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.