- Reklam -

- Reklam -

Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak

0 131

Adalet Bakanlığından: IŞÇI ALIM İLANI

Bakanlığımız taşra takımlarında çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve mekanı belirtilen 7 pedagog takımına kelamlı test sonucuna nazaran işçi alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Memur Test, Atama ve Nakil Yönetmeliği kararları doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, pedagog unvanı için ilan edilen takımın 5 katı aday kelamlı teste katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile laflı testte alınan puanın aritmetik ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen takım sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Umumî Koşullar:

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak,

2 – 2018 yılı Kamu Işçi Seçme Imtihanında KPSSP3 puan çeşidinden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II) Kişisel Koşullar:

“Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık” yahut “Eğitim Programları ve Öğretim” kısımlarının birinden mezun olmak.

III) Müracaatta İstenecek Dokümanlar:

1

2 – Bitirdiği mektep diploması ya da mektep çıkış dokümanının aslı yahut onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

3 – 2018-KPSS sonuç dokümanı,

4 – Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formu (Formun IHTAR kısmında belirtilen hususlara mütenasip olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili kısmın imzalanması ve bu form dışında öbür form kullanılmaması gerekmektedir.)

5 – Fotoğraflı özgeçmiş (El metniyle hazırlanmış ve imzalanmış),

6 – Erkek adaylar için askerlik durum dokümanı (e-Devlet’ten barkodlu doküman oluşturularak alınabilir),

7 – Ek-4 Sıhhat açısından kösteği bulunmadığına dair yazılı beyan,

IV) Müracaat Mekanı, Hali ve Tarihi:

Müracaatlar 13/01/2020 tarihinde başlayıp, 24/01/2020 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Müracaatların Adalet Bakanlığı Işçi Umum Müdüriyeti Merkez Teşkilat Büro Müdüriyeti Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen yahut son müracaat tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak halde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve gayrı sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik doküman ibraz edenlerin ve öteki müracaat formu kullananların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

Kelamlı imtihanda başarılı olan adaylardan ekli listede belirtilen mahaller için başkaca tercih alınacaktır.

V) Kelamlı Imtihan Konumu ve Tarihi:

Kelamlı imtihana katılmaya hak kazananlar ile laflı imtihan noktası ve tarihi Bakanlığımız internet sahifesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI) Kelamlı Imtihanın Bahisleri:

Atama yapılacak konumun gerektirdiği mesleksel malumat 40,

Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi 20,

Umumi kültür 20,

Bir mevzuyu kavrama ve tabir yeteneği 20,

puan olmak üzere; yekun 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı konumun gerektirdiği mesleksel haber tespit edilirken; alınacağı konumun gerektirdiği teknik malumata ait bahislerin bir yahut birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların laflı imtihanda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII) – En son Muvaffakiyet Listesi ve Imtihan Sonuçlarının Duyurulması:

Son muvaffakiyet listesi; adayların merkezi ve kelamlı testte aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran yapılacak olup, muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.

Imtihan sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sahifesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

KIYMETLI NOT:

Bu testin müracaattan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak haberlendirme ve davetler Bakanlığımızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.