- Reklam -

- Reklam -

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0 95

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da

ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve

yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr.Öğretim Üyesi 3 1

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.Sağlık
Ekonomisi, Maliyet etkinlik ve Markov Kohort modelleri konusunda uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Profesör 1 1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora yapmış
olmak, Psikometrik ölçüm araçları, psikolojik Danışma, akran ve siber zorbalık konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Profesör 1 1

İşletme Sermayesi Yönetimi, İşletme Performansı ve Kurumsal
Yönetim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Doçent 1 1

Doçentliğini Spor Bilimlerinden almış olmak. Antrenörlerde
örgütsel adalet ve işten ayrılma ile ilgili çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Doçent 1 1

Erken okuryazarlık becerileri, okuryazarlık ortamları ve
çocukların okumaya karşı tutumları konularında çalışmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1

Modern Edebiyatta Tasavvuf ve Halk Bilimi ilişkisi; 20.yüzyıl
aşıklık geleneği konuları üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Dr.Öğretim Üyesi 1 1

Dağıtık sistemler alanında çalışmak.yüksek başarımlı hesaplama ve Grid hesaplama konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Şereflikoçhisar
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi Doçent 1 1

Pazarlama alanında Doçent unvanı almış, Uluslararası
pazarlama, kümelenme ve girişimcilik üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr.Öğretim Üyesi 1 1

Farklı kafa pozisyonlarının KIBT görüntülerindeki horizontal düzlem ölçümlerine olan etkisi ve TME çevresi pnömatizasyonun panoramik radyografi ile değerlendirilmesi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr.Öğretim Üyesi 1 1

Panoramik radyografilerde diş anomali prevelansının ve
bruksizm vakalarında masseter kasının doppler ultrasonla değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.