- Reklam -

- Reklam -

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0 96

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2019-09

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim Üyesi alınacaktır.

– Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomalan ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

– Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Buşvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin yer alması gerekmektedir.

– Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ölçütleri Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSIS)Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

– Adaylar başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı wcb sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

– Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

– Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

– İlanda belirtilen koşullan taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

– İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.