- Reklam -

- Reklam -

Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0 130

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz ünitelerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Test İle Giriş Testlerine Ait Metot ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kararları uyarınca Tedrisat Vazifelisi alınacaktır.

UMUMI VE ŞAHSI KAIDELER

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Üniversite Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan testinden en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir testten bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi test muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Üniversite Konseyi kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

TEST TAKVİMİ, MÜRACAAT ADRESİ VE MUHABERE HABERLERI

Imtihan Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ 31 Aralık 2019
MÜRACAAT BAŞLANGIÇ TARİHİ 31 Aralık 2019
SON MÜRACAAT TARİHİ

14 Ocak 2020 (Mesai Bitimi)

ÖN KIYMETLENDIRME SONUÇ İLAN TARİHİ 20 Ocak 2020
GİRİŞ TESTI 27 Ocak 2020
SONUNCU KIYMETLENDIRME SONUÇ İLAN TARİHİ 29 Ocak 2020
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ

https://www.batman.edu.tr/

İlan No Ünite Kısım Anabilim Kısmı / Program Unvan Isim. Drc Ales Puanı Ales
Puan Tipi
Yab. Lisan

İlanda Aranan Kişisel Kaideler

2019/16

Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler)

Öğr. Gör.
(Uygulamalı Birim)
1 7 70 Sözel 50

Tezli yüksek lisans mezunu olup, Basın
sahasında en az 10 yıl muhabir olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek

2019/17 Rektörlük (Proje Ofisi)

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1 7 70 EA 50

Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Ilgiler mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Bağlar Anabilim kısmında tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az bir yıl Girişim Yöneticiliği yapmış
olduğunu SGK dökümü ile belgelendirmek

2019/18 Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Idare ve Tertip Sıhhat Kurumları İşletmeciliği Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 7 70 EA

Sıhhat Idaresi yahut Kamu Idaresi lisans mezunu olmak, Sıhhat Idaresi Anabilim kısmında tezli yüksek lisans yapmış olmak,
Sıhhatte muhabere konusunda çalışmış olmak

2019/19 Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Idare ve Tertip Sıhhat Kurumları İşletmeciliği Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 7 70 EA

Sıhhat Idaresi yahut İşletme lisans mezunu olmak, Sıhhat Idaresi Anabilim kısmında tezli yüksek lisans yapmış olmak, hasta güvenliği kültürü konusunda çalışmaları
bulunmak.

2019/20 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 7 70 SAY

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup Ulaştırma meydanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak

2019/21 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Sondaj Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 70 SAY

Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu olup Jeoloji Mühendisliği Anabilim kısmında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Sayısal maden haritaları ve uzaktan algılama hususlarında çalışmaları
bulunmak

2019/22 Toplumsal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Himaye ve Güvenlik Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Öğr. Gör. (Ders Verecek 1 5 Muaf

Lisans mezunu olmak, yangın eğitimi sertifikasına sahip olmak, en az B sınıfı İş Güvenliği Bilirkişiliği dokümanına sahip olmak, lisans mezuniyetinden sonra üniversite kurumlarında iş güvenliği mütehassısı olarak en az
iki yıl çalıştığını belgelendirmek

2019/23 Çevre Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Idaresi ve Başkan Asistanlığı Öğr. Gör. (Ders Verecek 1 6 70 LAF

İşletme lisans mezunu olup İşletme Anabilim kolunda tezli yüksek lisans yapmış olmak, En az
3 yıl büro memuru olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek, Motivasyon ve örgütsel aidiyet bahislerinde çalışmaları
bulunmak

2019/24 Çevre Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Muhafaza ve Güvenlik İş Sıhhati ve Güvenliği Öğr. Gör. (Ders Verecek 1 6 70 EA

Yüksek lisans mezunu olup, üniversite kurumlarında en az 10 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.

2019/25 Kozluk Meslek Yüksekokulu Evlat Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Evlat Gelişimi Öğr. Gör. (Ders Verecek 1 6 70 EA

Evlat Gelişimi yahut Psikoloji Anabilim kolunda tezli yüksek lisans yapmış olmak

2019/26 Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Öğr. Gör. (Ders Verecek 1 7 Muaf

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans mezunu olup Turizm İşletmeciliği Anabilim kısmında yüksek lisans yapmış olmak, Temel Aşçılık ve Gastronomi Bilirkişiliği sertifikalarına sahip
olmak

MÜRACAATTA İSTENİLEN EVRAKLAR

Tedrisat Vazifelisi takımlarına başvuracak adaylardan istenilen evraklar; Tedrisat Vazifelisi takımları için aranan umumi kaideler ve hususî kurallar ile ilanda belirtilen başka koşullara sahip adaylar aşağıdaki dokümanları eksiksiz halde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

1- Başvurulan unvan, ünite, kısım, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve muhabere haberlerinin eksiksiz halde doldurulduğu (Akademik Takım Müracaat Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr adresindeki “belgeler” kısmında mahal almaktadır.)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Evrakının Çıktısı,

4- Üniversite Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan testi yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihana ilişkin sonuç dokümanının çıktısı,

5- Diploma, Süreksiz Mezuniyet Evrakı yahut Öğrenci Evrakı (E-devletten alınan karekodlu evraklar ön kıymetlendirme aşamasında kabul edilir. EDevlet harici diploma/mezuniyet evraklarının kesinlikle aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin

onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans Transkripti (Mutlaka aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü onaylı doküman olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren doküman müracaata eklenecektir.)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

8- Nüfus cüzdan fotokopisi,

SAIR AÇIKLAMALAR VE DEĞERLI HUSUSLAR

1- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen yahut posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili üniteye ve müddeti içinde yapılmayan ya da eksik evrakla yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

2- Adaylar tıpkı ilan devri içerisinde kişisel koşullarını taşıdığı yalnızca bir ilana başvurabilecektir. Birden çokça ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

3- Aslı yahut onaylı sureti istenilen evrakların tümünün yahut rastgele birisinin asıl yahut onaysız bir doküman olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversite Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

5- İlanda nokta alacak hususî koşullara nazaran talim vazifelisi takımlarına başvuracak adayların ek istenen koşullara nazaran (sertifika, hafızlık evrakı vb.) müracaatlarına kanıtlayıcı evrakları eklemeleri mecburidir.

6- Müracaat evrakları geri iade edilmeyecektir.

TAKIM ÜNITESI MÜRACAAT ALANI VE ADRESİ TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Rektörlük Batman Üniversitesi Rektörlük Kısımlar Koordinatörlüğü / Merkez Kampüsü BATMAN 4.882.173.965

ozelkalem@batman.edu.tr

Içtimaî Bilimler Meslek Yüksekokulu Batman Üniversitesi Içtimaî Bilimler Meslek Yüksekokulu /
Merkez Kampüsü BATMAN
0488 217 36 43

sbmy@batman.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Merkez Kampüsü BATMAN 0488 217 40 40

myo@batman.edu.tr

Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Batman Üniversitesi Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Merkez Kampüsü BATMAN 0488 217 35 82

shmy@batman.edu.tr

Kozluk Meslek Yüksekokulu Yukarı Güneşli Mahallesi Yavuz Emeç Caddesi No: 245 Kozluk /
BATMAN
0488 217 36 88

kozluk-myo@batman.edu.tr

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Hasankeyf / BATMAN 0488 217 36 33

hasankeyfmyo@batman.edu.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.