- Reklam -

- Reklam -

Batman Üniversitesi Tedrisat Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

0 21.858

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin Akademik Ünitelerinde muhtaçlık duyulan akademik işçi alımı ile ilgili olarak hazırlanan ilan metni, 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de aslına müsait olarak yayımlanmıştır. Gelgelelim laf konusu ilan metninde aşağıda belirtilen formuyla düzeltme yapılmış olup, takımlarımıza müracaatlar devam etmektedir.

İlanen Duyurulur.

1. Düzeltilmesi yapılan Tedrisat Üyesi Takım İlanın;

Ünite

Kısım

Anabilim

Kısmı

Unvan

Der

Adet

Hususî Kural

Mühendislik –

Mimarlık

Fakültesi

Petrol ve

Doğalgaz

Mühendisliği

Petrol Arama

Tabip Tedrisat Üyesi

3

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği yahut Kuvvet Sistemleri Mühendisliği sahasında doktora yapmış olmak.

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz ünitelerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. unsurundaki umum kararlar, ilanda belirtilen başka koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Hekim Tedrisat Üyesi alınacaktır.

Profesör takımları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim kısmını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet evraklarını, erkek adaylar için askerlik durum dokümanı, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik dokümanının onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde taraf alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) grup belgeyi ekleyerek Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm haberlere mahal verilmek koşuluyla 5 nüsha evrak CD/DVD/flashdisk ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent takımları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim kısmını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet evraklarını, erkek adaylar için askerlik durum dokümanı, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik evrakının onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde konum alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) ekip belgeyi ekleyerek Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm haberlere mahal verilmek kuralıyla 3 nüsha

evrak CD/DVD/flashdisk ortamında da gönderilebilecektir.)

Tabip Talim Üyesi takımına başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet evraklarını, erkek adaylar için askerlik durum dokümanı, onaylı tahsil evrakları (lisans, yüksek lisans, doktora/ bilirkişilik belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yan alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Ilmî Çalışma ve Yayınlarını kapsayan yapıtlardan 4 (dört) kadro belgeyi ekleyerek ilanda belirtilen ünitelere (Dosyadaki tüm haberlere bölge verilmek koşuluyla 3 nüsha belge CD/DVD/flashdisk ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

UMUMI AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Devletlerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Konsey yahut Üniversite Konseyi tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi koşuldur.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurundaki umum kaideleri ve ilanda belirtilen hususî koşulları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların tedrisat üyeliği takımlarına müracaat ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Kıymetlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Yapılan müracaatlar ilan edilen takım raddesine haiz olması gerekmektedir.

5. Müracaat yapan adayların koşullarının makul olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca bir adedine müracaat yapabilirler.

7. Müracaat müddeti bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (31/12/2019-14/01/2020) olup, müracaatlar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Mühleti içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. Müracaat evrakları geri iade edilmeyecektir.

9. – Profesör ve Doçent takımlarına başvuracak adaylar, müracaat evrakları ile birlikte Işçi Dairesi Başkanlığına, Hekim Tedrisat Üyesi

takımlarına başvuracak adayların ise ilanda belirtilen ünitelere başvurmaları gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi : 31 Aralık 2019

Son Müracaat Tarihi : 14 Ocak 2020

S.
No
Ünite Kısım Anabilim Dalı/Program Unvan Der. Adet Şahsi Koşullar
1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH ORTAÇAĞ TARİHİ TABIP TEDRISAT ÜYESİ 5 1

Yüksek Lisans ve doktora eğitimini Ortaçağ Tarihi Anabilim Kolunda yapmış olmak. Timur Devleti, İlhanlı Devleti ve Altınordu Devleti
üzerine çalışmaları bulunmak.

2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK LISANI VE EDEBİYATI YENİ TÜRK LISANI TABIP
TEDRISAT ÜYESİ
1 1

Yeni Türk Lisanı meydanında doktora yapmış olmak.
Manzum ve Mensur harekeli-harekesiz Osmanlı Türkçesi metinleri çalışmış olmak.

3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK LISANI VE EDEBİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 1 1

Yeni Türk Edebiyatı meydanında Doçentliğini almış olmak. Roman, Hikaye, Şiir, Deneme, Oyun ve Muaheze tipleri ile Edebiyat Kuramları konusunda
çalışmış olmak.

4 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ GARP LISANLARI VE EDEBİYATLARI İNGİLİZ LISANI VE EDEBİYATI ABD HEKIM TEDRISAT ÜYESİ 1 1

İngiliz Lisanı Eğitimi ortamında doktora yapmış olup, eğitsel drama ile ilgili çalışmaları olmak

5 VÜCUT EĞİTİMİ VE
SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ABD DOÇENT 3 1

Spor Bilimleri Temel ortamında Doçentlik unvanını almış olmak.

6 VÜCUT EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ABD DOÇENT 3 1

Spor Bilimleri Temel sahasında Doçentlik unvanını almış olmak.

7 ŞIK SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK MÜZİK ASD PROFESÖR 1 1

İlgili meydanda Doktora yahut Sanatta Yeterlilik yapmış olmak ve Doçentliğini ilgili yerde almış olmak.

8 ŞIK SANATLAR FAKÜLTESİ FILM VE TELEVİZYON FILM VE TELEVİZYON ABD PROFESÖR 1 1

İlgili meydanda Doktora yahut Sanatta Yeterlilik yapmış olmak ve Doçentliğini ilgili sahada almış olmak.

9 ŞIK SANATLAR FAKÜLTESİ FILM VE TELEVİZYON FILM VE TELEVİZYON ABD DOÇENT 2 1

İlgili yerde Doktora yahut Sanatta Yeterlilik
yapmış olmak ve Doçentliğini ilgili yerde almış olmak.

10 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS TABIP
TALIM ÜYESİ
3 1

Hadis Anabilim Kolunda doktora yapmış olmak

11 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DIYANET BİLİMLERİ DIYANET BİLİMLERİ HEKIM
TALIM ÜYESİ
4 1

Diyanet Bilmleri Anabilim Kolunda doktora yapmış olmak

12 KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ TATBIKLERI PR. TABIP TEDRISAT ÜYESİ 4 1

Fakültelerin İşletme kısmı lisans mezunu olup, İşletme Anabilim kısmında doktora yapmış olmak. Sıhhat Idaresi, Çevre Medya Muhaberesi
ve Mobbing ile ilgili çalışmaları olmak.

13 MÜHENDİSLİK –
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA PROFESÖR 1 1

İnşaat Mühendisliği yerinde Doçentlik dokümanına sahip olmak.

14 MÜHENDİSLİK –
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI PROFESÖR 1 1

İnşaat Mühendisliği sahasında Doçentlik evrakına sahip olmak.

15 MÜHENDİSLİK – MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON VE İMALAT DOÇENT 1 1

Makine Mühendisliği meydanında Doçentlik evrakına sahip olmak.

16 MÜHENDİSLİK –
MİMARLIK FAKÜLTESİ
PETROL VE
DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL ARAMA DOÇENT 1 1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği sahasında Doktora
yapmış olup, Petrol Mühendisliği meydanında Doçent unvanına sahip olmak.

17 MÜHENDİSLİK –
MİMARLIK FAKÜLTESİ
PETROL VE
DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL ARAMA TABIP
TALIM ÜYESİ
3 1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ortamında Doktora
yapmış olup, Petrol Mühendisliği ortamında Doçent unvanına sahip olmak.

18 MÜHENDİSLİK – MİMARLIK
FAKÜLTESİ
PETROL VE DOĞALGAZ
MÜHENDİSLİĞİ
PETROL İŞLETME DOÇENT 2 1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği sahasında Doktora yapmış olup, Petrol Mühendisliği yerinde Doçent
unvanına sahip olmak.

19 MÜHENDİSLİK –
MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI HEKIM
TALIM ÜYESİ
1 1

Bilgisayar Mühendisliği yahut Yazılım
Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili anabilim kısmında doktorayapmış olmak.

20 SIHHAT HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK HEKIM TALIM ÜYESİ 5 1

İstatistik lisans mezunu olup, Bioistatistik Anabilim Kısmında yüksek lisans ve İstatistik Anabilim Kısmında Doktora yapmış olmak, sıhhat çalışanlarında öğrgütsel bağlılık ve iş
doyumu konusunda çalışmış olmak.

21 SIHHAT HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BIRINCI VE ACİL YARDIM HEKIM
TEDRISAT ÜYESİ
2 1

Sıhhat meydanında lisans mezunu olup, ilgili Anabilim Kısmında Doktora yapmış olmak.

22 SIHHAT YÜKSEKOKULU EBELİK EBELİK ABD HEKIM TEDRISAT ÜYESİ 5 1

Ebelik yahut Hemşirelik Lisans mezunu olup, Ebelik yahut Bayan Marazları ve Tevellüt ortamında doktora yapmış olmak yahut Hatun
Marazları ve Tevellüt Mütehassısı olmak.

23 SIHHAT YÜKSEKOKULU EBELİK EBELİK ABD TABIP TALIM ÜYESİ 5 1

Ebelik yahut Hemşirelik Lisans mezunu olup, Ebelik yahut Hatun Marazları ve Veladet meydanında doktora yapmış olmak yahut Bayan
Marazları ve Veladet Bilirkişisi olmak.

24 SIHHAT YÜKSEKOKULU EBELİK EBELİK ABD TABIP TEDRISAT ÜYESİ 5 1

Ebelik yahut Hemşirelik Lisans mezunu olup, Ebelik yahut Bayan Illetleri ve Veladet meydanında doktora yapmış olmak yahut Bayan
Illetleri ve Tevellüt Bilirkişisi olmak.

25 SIHHAT YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ABD TABIP TALIM ÜYESİ 3 1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kısmı Lisans mezunu olup, ilgili Anabilim Kısmında doktora yapmış olmak.

26 SIHHAT YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ABD HEKIM TEDRISAT
ÜYESİ
4 1

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve İç Marazları Hemşireliği ortamında doktora
yapmış olmak.

27 SIHHAT YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ABD TABIP
TALIM ÜYESİ
4 1

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Bayan
Sıhhati ve Illetleri Hemşireliği meydanında doktora yapmış olmak.

28 SIHHAT YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ABD PROFESÖR 1 1

Hemşirelik yahut Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak.

29 SIHHAT YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ABD TABIP TEDRISAT ÜYESİ 4 1

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Hemşirelik ana bilim kısmında doktora yapmış olmak ve intihar riski değerlendirmesi konusunda çalışma
yapmış olmak.

30 SIHHAT YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
ABD
PROFESÖR 1 1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kısmı yahut Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak.

31 SIHHAT YÜKSEKOKULU SIHHAT IDARESI KISMI SIHHAT IDARESI ABD HEKIM
TEDRISAT ÜYESİ
1 1

Sıhhat Idaresi Lisans mezunu olmak ve
Sıhhat Idare Ana Bilim Kısmında doktora yapmış olmak.

32 SIHHAT YÜKSEKOKULU SIHHAT IDARESI KISMI SIHHAT IDARESI ABD TABIP TALIM ÜYESİ 1 1

Sıhhat Idaresi Lisans mezunu olup, Sıhhat Idaresi yahut İşletme ortamında doktora yapmış olmak ve sıhhatte çalışan performansı üzerine
çalışmaları olmak.

33 SIHHAT YÜKSEKOKULU SIHHAT IDARESI KISMI SIHHAT IDARESI ABD TABIP TEDRISAT
ÜYESİ
1 1

Sıhhat Idaresi yahut Sıhhat Yönetimi Lisans mezunu olmak ve Halk Sıhhati Ana Bilim
Kolunda doktora yapmış olmak.

34 SASON MESLEK YÜKSEKOKULU EVLAT BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ KISMI EVLAT GELİŞİMİ PR. HEKIM TEDRISAT ÜYESİ 5 1

Evlat Gelişimi, Mektep Öncesi Hocalığı, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Hususî Eğitim Hocalığı yahut Psikoloji lisans kısımlarının birinden mezun olmak ve bu
sahaların birinde Doktora yapmış olmak.

35 IÇTIMAÎ BİLİMLER MYO PAZARLAMA VE
REKLAMCILIK KISMI
HALKLA BAĞLANTILAR VE TANITIM PR. HEKIM
TALIM ÜYESİ
5 1

Mahallî Basın ve Cumhuriyet Periyodundaki “Kadın Gazetesi” üzerine çalışmaları olmak.

36 TEKNİK BİLİMLER MYO MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEKN. SONDAJ TEKNOLOJİSİ HEKIM TALIM ÜYESİ 3 1

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Kısmında Doktora yapmış olmak. Kaya Gazı, Sediman Jeokimyası ve Volkanik Petroloji bahislerinde ilmî
çalışmaları bulunmak.

37 TEKNİK BİLİMLER MYO DOKUMACILIK, GIYSI,
AYAKKABI VE DERİ KISMI
GIYSI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ TABIP
TEDRISAT ÜYESİ
1 1

Dokuma ile ilgili eserler üretmiş olup, Şık
Sanatların Dokuma, Grafik yahut Fotoğraf meydanlarından birinde Doktora/Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

38 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ KISMI OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ABD TABIP TALIM ÜYESİ 4 1

Otomotiv Mühendisliği yahut Sanayi Mühendisliği sahalarından birinde doktora yapmış olmak. Optimizasyon yerinde çalışmış
olmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.