- Reklam -

- Reklam -

Danıştay 6 Hizmetli Personel Alacak

0 134

Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI TAKIMLI IŞÇI ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususuna nazaran istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 inci hususu ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği kararları uyarınca, 2018 KPSS (B) Kümesi, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay’ca gerçekleştirilecek laflı imtihan sonuçlarına nazaran 11 noktalı altı (6) Hizmetli

takımına atama yapılacaktır.

I- MÜRACAATLARIN TARİHLERİ VE FORMU

Müracaatlar 06/01/2020 Pazartesi günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 10/01/2020 Cuma günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr’den temin edilecek müracaat formunu eksiksiz ve yanlışsız bir biçimde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı

No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan müracaatlar mutlaka kabul edilmeyecektir.

II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. UMUMÎ KAIDELER

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen umumî kuralları taşımak,

b) Danıştay Çalışanı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin Umumi Koşullar başlıklı 5’inci

hususunun 1’inci fıkrasının b bendinde yan alan “İlk sefer Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen imtihanın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak” kararı uyarınca testin yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2020 tarihi itibarıyla 35

yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1985 ve sonrası doğmuş olanlar müracaat yapabilirler.)

c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına nazaran (lisans

mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94)

puan cinsinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

2. KIŞISEL KAIDELER

a) En az lise ve dengi mektep mezunu olmak,

III- MÜRACAATTA İSTENEN DOKÜMANLAR

Müracaat sırasında aşağıda listelenen dokümanların teslimi mecburidir.

Müracaat Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr

temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

b) 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 yahut KPSSP94 puan cinsinden birini içeren, üzerinde

doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç dokümanı. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

c) Diploma aslı ve fotokopisi yahut mektep ya da noter onaylı mezuniyet dokümanı aslı ve fotokopisi sureti yahut e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet dokümanı,

d) Müracaat için istenen dokümanları eksik getiren, müracaat tarihini geciktiren yahut nitelikleri elverişli olmayan adayların müracaatları sürece alınmayacaktır.

NOT: Müracaat evraklarında gerçeğe münafi beyanda bulunduğu tespit edilenlerin testleri geçersiz sayılacak olup bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

IV- LAFLI IMTIHAN VE EN SON MUVAFFAKIYET LİSTESİ a) Laflı testi:

Danıştay Işçisi Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci unsuru uyarınca yapılacaktır. Laflı imtihanına merkezi imtihan da alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sözlü imtihana çağrılacak en son aday ile birebir puana sahip adaylar da laflı teste çağrılır). İlgilinin laflı imtihanında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Laflı teste çağrılacak adaylar ile laflı test tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Sonuncu Muvaffakiyet Listesi:

Son muvaffakiyet listesi; laflı imtihanında başarılı olanların, Danıştay Işçisi Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü unsuru uyarınca merkezi test puanının %60’ı, kelamlı test puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna nazaran belirlenecektir. Yapılacak bu kıymetlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya nazaran ilan edilen takım sayısı kadar aday, birebir sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayımlanma tarihi birebir devirde tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, hizmete başlatılacaklara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

V- ATAMA

a) Atama süreci öncesi istenilecek dokümanlar ile birlikte atama sürecinin ne vakit yapılacağı en son muvaffakiyet listeleri ile birlikte duyurulacaktır.

b) Atama kaidelerini taşımadığı yahut gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında umumî kararlara nazaran süreç yapılacaktır. Ayrıyeten yönetim tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal getirisi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Ataması yapılanlardan makbul bir mazereti olmaksızın vadesi içerisinde vazifesine başlamayanların yahut atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek mahalline yedek adaylar arasından sonuncu muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran atama yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. 11708/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.