- Reklam -

- Reklam -

Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0 92

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Ünitelerine, Tedrisat Üyesi Dışındaki Talim Elemanı takımlarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Test İle Giriş Imtihanlarına Ait Adap ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunun 48. hususu kararları uyarınca tedrisat elemanı alınacaktır.

Müracaatta bulunacak adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Işçi

Dairesi Başkanlığına şahsen yahut posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat Tipi : Şahsen yahut Posta ile

_Başvuru Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Işçi Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

TEST TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

31.12.2019

Son Müracaat Tarihi

15.01.2020

Ön kıymetlendirme Tarihi

17.01.2020

Teste Giriş Tarihi

21.01.2020

Test Açıklama Tarihi

23.01.2020

Umumî Kurallar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Üniversite Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan testinden en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir testten bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Üniversite Heyeti kararıyla belirlenir. Başka not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine üniversite kurumlarının senatoları karar verir.

Şahsi Kaideler

1) Devlet üniversite kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi mekteplisi olmak kuralı aranır.

2) Tedrisat vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans kademesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans aşamasını birlikte veren programlardan mezun olmak koşulu aranır.

İstenilen Evraklar

1- Özgeçmiş

2- Dilekçe(www.firatedu.tr sahifesinde temin edilebilir.)

3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Lisans Mezuniyet Dokümanı (Onaylı yahut Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)

6- Tezli Yüksek Lisans Evrakı (İlan kaidesinde belirtilen ortamı gösterir Onaylı resmi belge)

7- Doktora Dokümanı (İlan kaidesinde belirtilen sahası gösterir onaylı resmi belge)

8- Lisans Transkript Evrakı (Aslı yahut Onaylı)

9- İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Bilirkişilik Dokümanı (Onaylı)

10- ALES Evrakı

11- Yabancı Lisan Evrakı (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)

12- Askerlik Terhis yahut Tecil Dokümanı

13- İlan Kaidesinde Deneyim yahut Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Evrakı

14- Isimli Sicil Evrakı

Muafiyet

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte bilirkişilik ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Üniversite Şurası tarafından belirlenen bilirkişilik sahalarına atanacak olanlarda (deneyiminin bilirkişilik sahaları ile ilgili olması kaydıyla), üniversite kurumlarında talim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kuralı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, umumi kurallar başlığı altında taraf alan 4. unsuru kapsamındaki tedrisat hizmetlisi takımları haricindeki talim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kuralı aranmaz.

KIYMETLI NOTLAR

1- Müracaatın, şahsen yahut posta ile Rektörlük Işçi Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik malumat ve evrak ile intikal eden müracaatlara ve gerçeğe karşıt beyan ihtiva eden müracaatlara ait sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen dokümanlarda gerçeğe münafi beyanda bulunduğu tespit edilenlerin testi geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu insanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

5–İdarenin elverişli gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

6- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun dokümanı ve öğrenci evraklarıyla müracaat yapılabileceği, laf konusu dokümanların doğruluğunun üniversite kurumlarınca sorgulanarak ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme aşamalarında bu evrakların kullanılabileceği, gelgelelim atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet dokümanı yahut öğrenci dokümanının asıl yahut onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

7-Araştırma Vazifelisi takımlarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Hususu uyarınca yapılacaktır.

8- *İlan edilen Araştırma Hizmetlisi takımları “Öncelikli Ortamlardaki Araştırma Hizmetlisi Kadrosu” kapsamında olup “Öncelikli Yerlerdeki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Başka Hususlara Ait Metot ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

11774/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.