- Reklam -

- Reklam -

Gaziantep Üniversitesi Tedrisat Üyesi Alım İlanı

0 76

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünite ve anabilim kollarına, 2547 sayılı Kanun ile Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili unsurları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen koşulları sağlamak koşuluyla talim üyesi alınacaktır.

İlan edilen takımlara müracaat eden adayların müracaatlarının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Üniversite Heyeti Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” müsait olması gerekmektedir. Bu kriterlere tutarlı olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Profesör takımları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim kolunu ve esas araştırma ürününü de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik dokümanı, tahsil dokümanları, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerinin 1 (bir) grubunu fizikî ortamda; belgedeki tüm haber ve dokümanları de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Işçi Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

*Doçent takımları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim kısmını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, tahsil dokümanları, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik evrakı ile ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 (bir) grubunu fizikî ortamda; belgedeki tüm malumat ve dokümanları de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Işçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunacaklardır. Doçentlik takımlarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Şuraca laflı teste tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent takımları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Şura tarafından oluşturulacak jüri üyelerince laflı teste tabi tutulacaklardır. Bu testten başarılı olamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Talim Üyesi takımları için adaylar; başvurulan anabilim kısmını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı lisan evrakı, tahsil dokümanlarının onaylı sureti, ayrıyeten ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 (bir) ekibini fizikî ortamda; belgedeki tüm malumat ve evrakları de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, takımın ilan edildiği üniteye şahsen müracaatta bulunacaklardır. Tabip Tedrisat Üyesi takımına başvuran adaylar ilgili programa ait eğitim lisanında yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme testine katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Tabip Tedrisat Üyesi takımlarına başvuran adayların belgeleri Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yan alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Müracaat İnceleme Komitesi (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan takımlardan sırf birine başvurabilecekler ve ilan kurallarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

MÜRACAAT TARİHLERİ: 03.01.2020 – 17.01.2020

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.