- Reklam -

- Reklam -

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0 91

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar”a haiz adaylar başvuru yapabilirler.

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İlan

Numarası

Bölüm

Anabilim

Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

20191101

Mimarlık

Yapı

Bilgisi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Yapı Fiziği ve Enerji Etkinliği alanında

çalışmaları olmak, Bitkilendirilmiş Cephe

Sistemleri konusunda uzmanlaşmış olmak. (*)

20191102

Şehir ve

Bölge

Planlama

Şehircilik

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu

olmak, kentsel politika ve kentsel planlama

süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olmak;

kentsel büyüme, kent çeperi, parçacı planlama

politikaları ve uygulamaları alanlarında çalışma

ve yayın yapmış olmak. (*)

20191103

Şehir ve

Bölge

Planlama

Bölge

Planlama

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu

olmak, lisansüstü çalışmalarını kıyı turizmi, kıyı

alanları planlaması ve turizmin yerel ve bölgesel

etkileri konuları üzerine yapmış olmak; turizmin

ikincil ekonomik etkileri, tedarik coğrafyası ve

yerel kalkınma alanlarında çalışma ve yayın

yapmış olmak. (*)

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI

Başvuru dilekçesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,

YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***),

Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri),

Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası),

AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),

Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar (elektronik USB/CD/DVD ortamında, eser listesine göre numaralandırılmış). Adaylar tarafından; 4 (dört) takım başvuru evrakları ile eserlerin tam metni USB/CD/DVD ortamında ilgili Dekanlığa şahsen teslim edilmelidir.

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca, ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

– AYDEK Başvuru Dilekçe

– AYDEK Başvuru Formu

(***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir Resmi Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir. 10271/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.