- Reklam -

- Reklam -

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı ve Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak

0 97

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar”a haiz adaylar başvuru yapabilirler.

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İlan

Numarası

Bölüm

Anabilim

Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

20191101

Mimarlık

Yapı

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

Bilgisi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Yapı Fiziği ve Enerji Etkinliği alanında

çalışmaları olmak, Bitkilendirilmiş Cephe

Sistemleri konusunda uzmanlaşmış olmak. (*)

20191102

Şehir ve

Bölge

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Planlama

Şehircilik

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu

olmak, kentsel politika ve kentsel planlama

süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olmak;

kentsel büyüme, kent çeperi, parçacı planlama

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

politikaları ve uygulamaları alanlarında çalışma

ve yayın yapmış olmak. (*)

20191103

Şehir ve

Bölge

Planlama

Bölge

Planlama

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

olmak, lisansüstü çalışmalarını kıyı turizmi, kıyı

alanları planlaması ve turizmin yerel ve bölgesel

etkileri konuları üzerine yapmış olmak; turizmin

ikincil ekonomik etkileri, tedarik coğrafyası ve

yerel kalkınma alanlarında çalışma ve yayın

yapmış olmak. (*)

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI

Başvuru dilekçesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***),

Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri),

Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası),

AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),

Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar (elektronik USB/CD/DVD ortamında, eser listesine göre numaralandırılmış). Adaylar tarafından; 4 (dört) takım başvuru evrakları ile eserlerin tam metni USB/CD/DVD ortamında ilgili Dekanlığa şahsen teslim edilmelidir.

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca, ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

– AYDEK Başvuru Dilekçe

– AYDEK Başvuru Formu

(***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir Resmi Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir. 10271/1-1

Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli

2

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli

1

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

1

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Teknisyen

1

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak, en az 5 yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

B) BAŞVURU, SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

C) KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI

ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Önlisans mezunlarının KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),

b) Diploma fotokopisi,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenen belgeler,

f) 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

D) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

a) Büro personeli ile Tekniker ve Teknisyen pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 15 gün içinde

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadroya yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.

c) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

İlgililerin, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde www.gsu.edu.tr internet adresinde mevcut başvuru formunu doldurarak şahsen yapılacak müracaatları kabul edilecektir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

10257/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.