- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik

- Advertisement -

0 18

- Advertisement -

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.