- Reklam -

- Reklam -

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0 105

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine; Tedrisat Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Testlerine Ait Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, araştırma hizmetlisi takımına başvuranlar 2547 sayılı kanunun 50/d hususu kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsuru kararları uyarınca tedrisat elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Müracaat için gerekli dokümanlar ve ayrıntılı bilgihttps://inonu.edu.tr/tr/personeladresinde mevcuttur.

ÖNCELİKLİ SAHALAR ARAŞTIRMA HIZMETLISI

UMUMÎ KAIDELER

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak

2- ALES’ten en az 70, Üniversite Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi test muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Üniversite Şurası kararıyla belirlenir. Sair not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4- Yabancı lisanla eğitim ve tedrisat yapılan programlardaki tedrisat hizmetlisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim meydanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak tedrisat hizmetlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Üniversite Kanununun 5 inci unsurunun bir numara fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburî yabancı lisan dersini vermek üzere tedrisat hizmetlisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; üniversite kuramlarının memleketler arası münasebetler ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek tedrisat hizmetlisi atamalarında, en az bir lisanda Üniversite Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan testinden en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kuralı aranır.

5- Öncelikli Alan Araştırma Hizmetlileri Talim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Test ile Giriş Imtihanına Ait Yol ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Unsuru kararı ile “Öncelikli Sahalardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Vesair Hususlara Ait Yordam ve Esaslar uyarınca yapılacaktır.

İSTENEN DOKÜMANLAR ve KIYMETLI NOTLAR

Müracaatta İstenen Dokümanlar:

1. Tedrisat Elemanı Takımlarına Müracaat Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Işçi Daire Başkanlığı sahifesine giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Takımlarına Ilişkin Müracaat Formu”na tıklayarak erişebilirsiniz.)

2. Özgeçmiş.

3. E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu mezun dokümanı ve öğrenci ise öğrenci dokümanı, (Yabancı üniversite kurumlarından mezun olanların diplomalarının Üniversite Konseyi Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilirkişilik mezuniyet evraklarının aslı yahut kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı evrakı.

5. Lisans transkript dokümanı aslı yahut kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı evrakı.

6. İki adet biyometrik fotoğraf.

7. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç evrakı.

8. Yabancı Lisan Dokümanı (YDS,YÖKDİL, yahut eşdeğerliliği).

9. Çalışmış olmak kaidesi istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı doküman ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı evrak.

10. Araştırma Hizmetlisi takımlarına başvuran adaylar için e-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu öğrenci dokümanı.

11- Mühleti içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

13- Üniversitemiz test takviminde farz hallerde değişiklik yapma hakkını saklı meblağ. Üniversite internet sahifesinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Insanlara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte bilirkişilik ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Üniversite Konseyi tarafından belirlenen bilirkişilik sahalarına atanacak olanlarda, üniversite kurumlarında tedrisat elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.

2- Umumî Kurallar Başlığı altında konum alan 4. husus kapsamındaki talim hizmetlisi takımları haricindeki Meslek yüksekokullarının tedrisat elemanı

takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz. 11765/1-1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.