- Reklam -

- Reklam -

Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

0 88

T.C. Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Imtihan Duyurusu,

T.C. Kanberra Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter konumuna testle işçi alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Imtihan tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise yahut dengi mektepleri ile bu mekteplerle eşdeğer olduğu Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı mekteplerden mezun olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Ağır mahpus yahut 6 aydan ziyade mahpus yahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak yahut yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında hizmet yapmaya köstek durumu bulunmadığını sıhhat konseyi raporu ile belgelemek (Sağlık Heyeti Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok âlâ noktada İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) MÜRACAAT İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN DOKÜMANLAR:

1. Teste katılma isteğini belirten müracaat dilekçesi (Dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi üzere temas malumatlarına de taraf verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı yahut onaylı sureti ile süreç görmüş sahifelerin fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı yahut onaylı sureti,

5. Son mezun olunan mektepten alınan diplomanın aslı yahut onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis evrakı yahut askerlikle ilişiği olmadığına dair doküman,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla müracaatlarda, asılları yazılı test öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki dokümanların fotokopileri gönderilebilir.

III) TEST:

Teste girerken pasaport yahut nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Imtihanı:

Yazılı eleme testi 4 Şubat 2020 Salı günü saat 10.00’da, 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600 adresindeki T.C. Kanberra Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Imtihan bahisleri:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Kelamlı ve Uygulamalı Yarış Testi:

Yazılı yeterlilik imtihanında başarılı olan adaylar 11 Şubat 2020 Salı günü saat 10.00’da, 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600 adresindeki Büyükelçiliğimizde yapılacak kelamlı ve uygulamalı yarış imtihanına davet edileceklerdir.

Kelamlı Test Bahisleri: Umumî Kültür, Türkiye ve Yerküre Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Imtihan Bahisleri: Bilgisayarda Daktilo testi.

IV) MÜRACAAT TARİHİ:

Müracaatlar en geç 20 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz ” Turkish Embassy 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600” adresine ulaşacak biçimde yahut mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 9-17 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) IMTIHAN TARAFI:

Yazılı Imtihan: T.C. Kanberra Büyükelçiliği; 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600

Laflı ve Uygulamalı Imtihan: T.C. Kanberra Büyükelçiliği 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600

Tel : 6234 0000

Fax : 6273 4402

E-mail : embassy.canberra@mfa.gov.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.