- Reklam -

- Reklam -

Kırklareli Üniversitesi Talim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

0 45.777

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME/ERTELEME İLANI

02 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan talim elemanı ilanımız, 2020 yılı açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanana kadar ertelenmiş olup; yeni takvim (başvuru tarihleri dahil) kelam konusu karar yayımlandıktan sonra yine belirlenecektir.

120/1-1

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ünitelerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen takımlara 2547 sayılı Kanun’un ilgili hususları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsuru, Devlet Üniversite Kurumlarında Tedrisat Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik, Talim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Metot ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Ortamlardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Sair Hususlara Ait Yol ve Esaslar’a nazaran talim elemanları alınacaktır.

Müracaatlar takımların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sahifelerinde bulunan adreslerine, Rektörlük takımları için Rektörlüğümüz Işçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yolu ile yapılacaktır. Test takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı malumatlar aşağıya çıkarılmıştır.

* Adayların ilanımızda yayınlanan takımlardan yalnızca birine müracaat hakkı bulunmaktadır. Müracaat yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR

1. Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Işçi Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde mekan alan Tedrisat Görevlisi/Araştırma Hizmetlisi İlanına Müracaat Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,

4. Yeni tarihli yüksek lisans/doktora öğrenci evrakı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma kuralı bulunan takımlar için),

5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Üniversite Heyeti kararıyla belirlenir.),

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript evrakı fotokopisi,

7. ALES evrakı fotokopisi,

8. Yabancı Lisan Dokümanı (Meslek Yüksekokulu takımları hariç),

9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zaruridir.)

10. Özgeçmiş ve (varsa) ilmî çalışmalarını içeren evrak.

NOT: Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar, eksik dokümanlı müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Ön kıymetlendirme ve giriş testi sonuçları Üniversitemizin web sahifesinde yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

TEST TAKVİMİ:

Müracaat Başlama ve Son Müracaat Tarihi

: 02.01.2020 / 16.01.2020

Ön kıymetlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

: 21.01.2020

Imtihan Giriş Tarihi

: 23.01.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

: 27.01.2020

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.