- Reklam -

- Reklam -

Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

0 91

T.C. Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Test Duyurusu,

T.C. Kudüs Başkonsolosluğu münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter konumuna imtihanla işçi alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Test tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise yahut dengi mektepleri ile bu mekteplerle eşdeğer olduğu Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı mekteplerden mezun olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Ağır mahpus yahut 6 aydan ziyade mahpus yahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak yahut yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında hizmet yapmaya köstek durumu bulunmadığını sıhhat heyeti raporu ile belgelemek (Sağlık Konseyi Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok güzel aşamada Arapça ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) MÜRACAAT İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN DOKÜMANLAR:

1. Teste katılma isteğini belirten müracaat dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi üzere temas malumatlarına de mahal verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı yahut onaylı sureti ile süreç görmüş sahifelerin fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı yahut onaylı sureti,

5. Son mezun olunan mektepten alınan diplomanın aslı yahut onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis evrakı yahut askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla müracaatlarda, asılları yazılı test öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki evrakların fotokopileri gönderilebilir.

III) TEST:

Teste girerken pasaport yahut nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Imtihanı:

Yazılı eleme testi 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’da T.C. Kudüs Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Imtihan hususları:

Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)

Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Laflı ve Uygulamalı Yarış Imtihanı:

Yazılı yeterlilik imtihanında başarılı olan adaylar 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak laflı ve uygulamalı yarış testine davet edileceklerdir.

Laflı Imtihan Hususları: Umum Kültür, Türkiye ve Yerküre Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Imtihan Hususları : (Bilgisayarda) Daktilo testi

IV) MÜRACAAT TARİHİ:

Müracaatlar en geç 17 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuzun “2 Nablus Road, Sheikh Jerrah P.O.Box: 19031, Jerusalem 91190” adresine ulaşacak halde yahut mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V) TEST TARAFI:

Yazılı Test: T.CKudüsBaşkonsolosluğu, 2 Nablus Road, Sheikh Jerrah P.O.Box: 19031, Jerusalem 91190

Kelamlı ve Uygulamalı Imtihan: T.CKudüsBaşkonsolosluğu, 2 Nablus Road, Sheikh Jerrah P.O.Box: 19031, Jerusalem 91190

Tel : +972 2 5910 555 / 556 / 557

Fax : +972 2 582 02 14

E-mail: consulate.jerusalem@mfa.gov.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.