- Reklam -

- Reklam -

Samsun Üniversitesi Tedrisat Üyesi Alım İlanı

0 11.853

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ünitelerine 2547 sayılı Üniversite Kanunu, 2914 sayılı Üniversite Işçi Kanunu ile Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Direktörlüğünün ilgili unsurlarına nazaran profesör, doçent ve tabip talim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan umumî koşullara sahip olması gerekmektedir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte ilmî çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan evraklarını (profesörler için 6 grup; doçent ve tabip talim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen dokümanlar ile birlikte müracaat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaat için gerekli evraklar:

1- Adayın başvurduğu takıma ilişkin, anabilim kolu, takım kademesi ve açıklamaları içeren

dilekçe formuhttp://pdb. samsun.edu.tr/formlar/

2- Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilmî çalışma ve yayınlarından profesörler 6 kadro; doçent ve tabip talim üyesi müracaatları için 4 kadro belge

3- Lisans, yüksek lisans, doktora dokümanı; profesörler için doçentlik dokümanı (onaylı)

4- 2 adet fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Erkek adayların askerlik durumlarına ait evrakın aslı yahut onaylı kopyası

7- Hala çalışanlar ve daha evvel kamu hizmeti bulunanlar için hizmet dokümanı

8- Rastgele bir isimli sicil kaydının olmadığını gösterir evrak, (E-Devlet üzerinden)

Müracaat Süreci:

1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve müracaat belgelerini bir (1) grup

olarak müracaat sırasında sunmak kaydıyla, müracaat evraklarındaki ilmî ürünlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD yahut flash bellek) verebilirler.

2- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Şura tarafından onaylandığını gösterir evrakın eklenmesi gerekmektedir.

3- Profesör takımına başvuranlar adayların en önemli araştırma yapıtını belirtmeleri gerekmektedir.

4- İlanımızawww.samsun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

5- Adaylarınhttp://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi Tedrisat Üyesi Müracaat Formunu doldurmaları gerekmektedir.

6- Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir

Not:Profesör ve Doçent müracaatları Canik Yerleşkesindeki Işçi Daire Başkanlığına, Dr. Talim Üyesi müracaatları ise ilgili fakültelere yapılacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.