- Reklam -

- Reklam -

Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı

0 93

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI:

– Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı)

– Aday Bilimsel çalışma puan listesi. (Islak İmzalı)

– Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik

Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını

ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)

– Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

– 3 Adet Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Kurum içi başvurularda istenmemektedir.)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

– Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 4 (dört) takım dosya (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)

– Profesör kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 6 (altı) takım dosyayı (1 fiziksel +5 dijital (CD veya Flash Bellek)

– CD İçerikleri;

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş.

– Aday Bilimsel çalışma Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali.

– Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği.

– Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

– Bilimsel Çalışmalar.

– İlan Metni.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU EVRAKLARI:

– Başvuru dilekçesi

– Lisans mezuniyet belgesi ve transkript fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise deneyim belgesi.

– İlanda istenilen diğer belgeler

– ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

Başvuru Tarihleri: 02/12/2019- 16/12/2019

Öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 18/12/2019

Öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı tarihi ve saati: 20/12/2019 / 14:00,

Sonuç açıklama tarihi: 24/12/2019

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.