- Reklam -

- Reklam -

Türk Kızılayı Engelli Personel Alım İlanı ve Türk Kızlayı Personel Alım İlanı

0 1.313

Türk Kızılayı Engelli Personel Alım İlanı

Genel Başvuru – Engelli Personel (ENGL-PERS2019)

Türk Kızılayı / Van, İstanbul,Ankara,Hatay

Yayın Tarihi: 17.03.2020

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun,
 • %40 veya üzeri engellilik oranına sahip (rapor beyanı zorunludur),
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Tercihen satın alma, mali işler ve idari işler alanında tecrübeli,
 • MS Office programlarını kullanabilen,
 • Tercihen SAP programı kullanabilen,
 • Dosyalama ve dokümantasyon yapabilen,
 • İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,
 • İşlerini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu olmayan,
 • Seyahate engel bir durumu olmayan
 • Van ilinde ikamet etmesine mani bir durumu olmayan
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

Türk Kızlayı Personel Alım İlanı

Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi (Doktor 2020)

Türk Kızılayı / Ankara

Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı yürüten 151 yaşındaki Türk Kızılay olarak Bölge Kan Merkezimizde görevlendirilmek üzere

Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi / Doktor aramaktayız.

 • Tıp Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,
 • Tercihen kan bankacılığının laboratuvar uygulamalarına yönelik alanlarda (kan bağışçısı tarama ve doğrulama testleri, immünohematolojik testler, kalite kontrolü) en az 3 yıllık deneyim sahibi,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
 • Tam zamanlı çalışabilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
 • Mecburi hizmetini tamamlamış,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Şehir : Ankara

Uzman ( Endüstri Mühendisi) (KHGM2019SYU)

Türk Kızılayı / ANKARA

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay’ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.

GEREKLİ NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,

 • Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilmek,

 • Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,

 • Süreç haritalama ve değer akışı çalışmalarında deneyimli olmak,

 • Kurum içi analiz, Kurum dışı (Çevre) analizleri (Sektör Analizi, Kurum Kültürü Analizi, PESTL Analizi, BCG Analizi, Rakip Analizleri vb. konusunda deneyimli olmak,

 • Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 2 yıllık deneyimli olmak,

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, ( Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma )

 • ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek, tercihen MS Project, İstatistiksel programları(SPSS, vb.) paket programlarını kullanabilmek,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

İŞ TANIMI

 • Uluslararası alanda sektör araştırmalarını yapmak, alternatif stratejileri incelenmek ve raporlamak,

 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi, iş planlarının ve yıllık eylem planlarının oluşturulması kapsamında problem ve ihtiyaç analizleri vb ilgili çalışmalarını yürütmek,

 • Sektör analizlerini de dahil ederek iş/eylem/proje planlarının izlenmesi için gerekli araçları belirlemek, stratejilere ulaşma başarısının ölçülerek dönemsel olarak takip edilmesi çalışmalarını yürütmek, kıyaslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

 • Süreçlerin ilişkilendirilmesi ve değer akışı analizlerini gerçekleştirmek

 • Yalın üretim konusunda verimlilik ve etkinlik çalışmalarına katılmak,

 • Risk Yönetimi çerçevesinde süreç haritalamalarını gerçekleştirmek,

 • Hata etki modu analizi ile risk yönetimi çerçevesinde hata kaynaklarını tespit etmek, raporlamak,

 • Kaynak(insan/yazılım) kalifikasyon gerekliliklerine göre sürdürülebilir sistem modellemek, süreç analizlerini yapmak,

 • İş sürekliliğini güvence altına alacak süreç etkinliği ve verimliliğini sağlayacak modelleri geliştirmek,

 • İş Sürekliliği ve Etkinlik Programı oluşturulması çalışmalarını gerçekleştirmek,

 • İş – Etki Analizlerini gerçekleştirmek, düzenli olarak gözden geçirilmesini yapmak,

 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak,raporlamak.

Finans Asistanı (TMRSH20)

Türk Kızılayı

GENEL NİTELİKLER

 • En az lisans mezunu olmak,

 • Tercihen İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ,Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

 • Yazılı ve sözlü çok iyi derecede İngilizce bilmek,

 • Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilmek,

 • İletişim becerisine sahip olmak,

 • Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,

 • Seyahat engeli bulunmamak,

 • Aktif araç kullanabiliyor olmak,

 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak,

İŞ TANIMI

 • Program Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projeler ile ilgili olarak harcamaların, bordroların vb. kontrolünü gerçekleştirmek ve finansal raporlamalar yapmak,

 • Donörler ile yapılan anlaşmaları takip etmek,

 • İlgili projeler için bütçeleri hazırlamak ve analiz etmek, finansal raporlar geliştirmek ve bütçe harcamaları konusunda tavsiyelerde bulunmak,

 • Projeler ve organizasyon için satın alımlar konusunda donörlerden alınan onay doğrultusunda iş takibi yapmak,

 • Program fonlarının, mali yılın sonuna kadar uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için harcamaları izlemek,

 • Saha ofisleri ile yakın koordinasyon içerisinde çalışmak,

 • Sahada ve Merkezde görev yapan ve görevlerine yeni başlayan personele finansal konularda oryantasyon sağlamak ve yönlendirme yapmak,

 • Donörlerin Kurumumuza sağladığı nakit akışını takip etmek.

Şehir: Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

Kalite İzleme Uzmanı (KİU2020)

Türk Kızılayı / TÜRKİYE / ANKARA

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay’ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

GEREKLİ NİTELİKLERİ

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri? Çevre/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerin den veya Fen-Edebiyat Fakülteleri? Kimya Bölümünden mezun olmak,

 • Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusunda iki yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

 • Tercihen ISO 9001/ISO 17025/ISO 10002/ISO 27001/ISO 22301/ISO 15189 baş denetçi olmak,

 • Problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,(okuma, anlama, konuşma ve yazma)

 • Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Erkek adaylara askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

İŞ TANIMI

 • Kurumumuzca yürütülen entegre kalite yönetim sistemleri kapsamında? birincil ve ikincil mevzuat gerekliliklerinin?ISO 19011 ve farmasötik kalite sistemlerigerekliliğine göre uygunluğunu yerinde tespit etmek,

 • Yasal mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilen tüm denetim/tetkik faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, kayıt altına almak, raporlamak, analiz etmek ve izlemek,

 • Tedarikçi değerlendirme tetkiklerine eşlik etmek, raporlamak,

 • Kalite yönetim sistemi kapsamında akreditasyon/belgelendirme/sertifikasyon işlemlerini yürütmek,

 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik her türlü görüş ve önerisini raporlamak,

 • Genel Müdürlüğün tüm idari fonksiyonları ile faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen süreçlerinin, üretilen kan ve kan bileşenlerinin, sunulan hizmetlerin uygunluk raporlarında yer alan bulguların giderilmesi, süreç izleme gerektiren veya kalite çemberleri oluşturulan durumlarda kalite yönetim sisteminin izleme değerlendirmesine yönelik analiz işlemleri yürütmek,

 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

 • Bulguların incelenmesi kapsamında mevcut durum analizi yapmak, raporlamak, ihtiyaç olması halinde fizibilite analizi çalışmalarına katılmak,

 • Denetimler kapsamında Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar ile hizmet birimleri ile görüşmelerde bulunmak,

 • denetimleri koordine etmek, denetimlere katılmak, raporlamak,

 • Problem Çözme tekniklerini geliştirmek, modelleyerek kurgulamak,

 • Risk Yönetimi çerçevesinde iyileştirme faaliyetlerinin proaktif açıdan incelemesini yapmak, hata etki modu analizi ile hata kaynaklarını tespit etmek, raporlamak,

 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin,verimli ve uyumlu bir şekilde

 • yürütmek.

Kalite Güvence Uzmanı (KG2020)

Türk Kızılayı / TÜRKİYE / ANKARA

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay’ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Biyomedikal/Kimya/Elektronik/Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Eczacılık Fakültesi Bölümünden mezun olmak,

 • Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilecek,

 • Tercihen sağlık hizmeti alanında iyi üretim uygulamalarında deneyim sahibi olmak,

 • Kalite yönetim sistemlerinde deneyim sahibi olmak,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma)

 • Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

İŞ TANIMI

 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,

 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak, raporlamak,

 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin,verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,

 • Risk Yönetimi temelli kalite yönetim sistemi süreçlerini akreditasyon ve kalite güvence kapsamında gerçekleştirmek,

 • Mevzuat ve uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına göre kalite yönetim sistemi modellemek, kalite yönetimi süreçleri tasarlamak,

 • Ruhsatlandırma ve yetkili otorite denetim çalışmalarını yürütmek,

 • Faaliyetlere özel olarak gerçekleştirilen iyi üretim uygulamaları çalışmalarını desteklemek,

 • Yazılım kalite güvence işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yazılım test planlarının gözden geçirilmesi,

 • Yazılım geliştirme kapsamında gerçekleştirilen entegrasyon, test ve sürüm yönetimi konusunda destekleyici rol almak,

 • Paydaşlarla görüşerek Kalite Güvence stratejilerini ve kalite hedeflerinin belirlenmesi ve önceliklendirmek,

 • Lokal düzeyde hizmet veren ilgili personelin performanslarını izlemek ve yönetmek,

 • Yönetimin Gözden Geçirme sürecinin yönetimi, raporların konsolidasyonu, analizi dahil tüm süreci yürütmek,

 • Sapma Yönetimi ve Değişiklik Kontrol Süreçlerine dair iş ve işlemleri analiz etmek, raporlamak,

 • Kalite Yönetim kapsamında tetkik yapmak,ilgili komisyon görevlerinde inceleme ve araştırma yapmak,raporlamak,

 • Sözleşme Yönetimi kapsamında kan bileşeninin kalitesini etkileyen durumlarla ilişkili komisyon çalışmalarına katılmak, tedarikçi denetimleri/görüşmeleri yapmak,

 • İşe özel çözüm geliştirecek paydaşlarla görüşmeler yapmak,

 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak.

Ruh Sağlığı Hemşiresi (TMRSH19)

Türk Kızılayı / Konya

GENEL NİTELİKLER

 • Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

 • Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

 • Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

 • Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

 • Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

 • Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,

 • Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

İŞ TANIMI

 • Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda eğitimler verilmesi ve yararlanıcılara danışmanlık yapılması,

 • Bölgede var olan sağlık hizmetleri ile ilgili haritalama ve güncellemeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 • Kronik sağlık sorunu , beslenme yetersizliği, ilaç ve medikal cihaz gibi sağlık ihtiyaçları tespit edilen kişilerin özel ihtiyaç fonu kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili birime yönlendirilmesini sağlamak,

 • Bölgedeki yaygın sağlık sorunları ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunların tespit edilmesi, raporlanması ve çözüm önerileri üretilmesi,

 • Engelli, hamile, çocuk sahibi yararlanıcılarla görüşme yaparak onların bilgilendirilmesi, gerekli hizmetlere yönlendirilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,

 • Faydalanıcıların hastane randevularının alınmasını sağlamak,

 • Tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve ilgili raporlamaların yapılmasını sağlamak.

Tercüman (FARSÇA) (2020TMFRS)

Türk Kızılayı / Türkiye / Konya-Adana-Kayseri-Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 4

GEREKLİ NİTELİKLER

En az lise mezunu, tercihen lisans bölümlerinden mezun olan,(Yurtdışından mezun olan adaylarda Denklik Belgesi zaruridir)

Anadil seviyesinde Farsça konuşabilen, okuyabilenve yazabilen (test edilecektir),

Tercihen tercümanlık hizmetlerinde ve/veya sağlıkla ilgilibir ortamda çalışma tecrübesine sahip, farklı kültür, gelenek ve inançlarasaygılı olan,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

Tercihen hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışmadeneyimi olan,

MS Office programlarını kullanabilen,

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetliolan,

Etkili zaman yönetimi yapabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilliolan (erkek adaylar için).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

İŞ TANIMI

Toplum Merkezi içerisinde yararlanıcılar ile iletişimisağlaması,

İhtiyaç olması durumunda sağlık ve psikososyal ile ABYTfaaliyetlerine tercümanlık ve çeviri desteği sağlaması,

Koruma ekibinin gerçekleştireceği ziyaretlerde iletişimigüçlendirmek için görev almak, koruma ekibine faaliyetler çerçevesinde sahadave ev ziyaretlerinde destek vermesi,

Gerekli görüldüğü durumlarda yararlanıcıları karşılayarakkayıtlarını alması merkez ve faaliyetler hakkında bilgi vermesi,

Gerektiğinde yazılı rapor, belge tercümesi konusunda destekvermesi,

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

Faydalanıcı ilişkileri sorumlusu ile koordineli olarakçalışması,

Toplum merkezi dışında faydalanıcıların kamu hizmetlerineerişimine destek olması,

Kurum içi ve kurum dışı eğitim, seminer, kurs, toplantı vbdestek vermesi,

İhtiyaç durumunda toplum merkezi yöneticisinin verdiği diğergörev ve sorumlulukları yerine getirmesi.

Anahtar Kelimeler: FARSÇA

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.