- Reklam -

- Reklam -

Üniversiteler, 2020 yılı norm kadro hazırlıklarına başlamalı!

0 115

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikile birlikte üniversitelerde norm kadro süreci yaklaşık bir yılı aşkın süredir uygulanmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl yönetmeliğin yayımlanmasından sonra devlet yükseköğretim kurumları norm kadro planlamalarını yaparak, 2019 yılında istihdam etmeyi planladıkları akademik kadroları ilan ettiler. Ancak, mezkür yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ; “Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar.” düzenlemesi bulunmasına rağmen bazı üniversiteler norm kadro planlamalarını internet sitesinde yayımlamadılar.

Bazı yükseköğretim kurumlarının ise ilan ettikleri norm kadro planlamalarını anabilim dalı düzeyinde tespit etmeleri gerekirken, sadece birim veya bölüm bazlı yaptıklarını, hatta unvan ayrımına dahi yer vermediklerini hep birlikte görmüştük.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl acemilik yaşanan norm kadro uygulaması ile ilgili yönetmelikteki kurallara riayet edilerek 2020 yılında düzgün bir planlama yapılması için üniversitelerin aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde fayda bulunmaktadır.

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından fakültelerde öğretim görevlisi istihdamına izin verilen alanlar hariç olmak üzere üniversitelerin mümkün olduğunca fakültelerde öğretim görevlisi norm kadro planlaması yapmaması uygun olacaktır. Her ne kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanların süresi “31 Aralık 2019” tarihinde sona erse bile, 2020 yılında da bu alanların çok fazla değişikliğe uğraması beklenmemelidir.

(Fakültelerde öğretim görevlisi istihdamına izin verilen alanları görmek için .)

2- Norm dışı durumda olan birimlere 2020 yılı için planlama yapılmamalıdır. Yönetmelikte norm dışı kadrolar yıllık istihdam planlamasından istisna tutulmuştur. Dolayısıyla, ilgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki usule uygun olarak üniversiteler her zaman Yükseköğretim Kurulundan norm dışı kadro talep edebilecektir.

3- Aynı şekilde araştırma görevlisi kadroları yıllık norm kadro planlamasının dışında olduğundan, üniversitelerin 2020 yılı ihtiyaç planlamasında araştırma görevlileri yer almamalıdır. Çünkü, araştırma görevlisi atamaları her yıl Cumhurbaşkanı Kararı tarafından belirlenen atama sayısına göre kullanıldığından, bu durum netleşmeden sayısal bir planlama yapmanın mantığı da olmayacaktır.

4- Norm kadro uygulamasının en zorlayan kuralı “2/3” unvan oranıdır. Uzunca bir süre Yükseköğretim Kurulu bu konuda geri adım atmasa da, 2 Kasım 2019 günü yaptığı değişiklikle en azından doktor öğretim üyesi atamalarında esneklik getirmek durumunda kalmıştır. Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca “öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine” karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadrolarında 2/3 kuralı uygulanmamaktadır.

Bu bakımdan, üniversitelerin öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğini gerekçelendirebilecekleri alanlarda 2020 yılı için yapacakları norm kadro planlamalarında mutlaka doktor öğretim üyesi kadrolarına yer verilmesi faydalı olacaktır.

5- Yükseköğretim kurumlarında kadro planlamalarının ilgili anabilim dalı, bölüm ve yüksekokul/fakülte kurulları nezdinde görüşülerek karara bağlanması gerekmekte olup, ilgili yönetmelikte belirtilen düzenlemeler de bu konulara hassasiyet gösterilmesini kural olarak koymuştur.

6- Son olarak, 2020 yılı için istihdam edilmesi planlanan kadrolara ilişkin birim, bölüm, anabilim dalı-program ve unvan bilgilerini içeren ayrıntılı listenin Aralık ayı içerisinde üniversite internet sayfasından ilan edilmesi ve yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.