- Reklam -

- Reklam -

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı ve Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak

0 6.936

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı

YALOVA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ESNT.MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 08 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 03 Haziran 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TARIM İŞÇİSİ (TARLA ÜRÜNLERİ) [2 KİŞİ] Meslek Kodu:9211.08

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvuruda bulunacak olan adayların görevini arazi şartlarında devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması ve Tarımsal Ar-Ge işlerinde çalışmaya yatkın olmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

  1. Çalışma süresi bir mali yıl içerisinde 5 ay 29 gün olup, Hazine ve Maliye Bakanlığından onay alındığı takdirde 9 ay 29 güne tamamlanacaktır. Çalışma yerleri Enstitü bünyesinde arazi, seralar, laboratuvarlar, Geliştirme Merkezleri, vd. alanlardır.

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmuş olmak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

8) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9) Atanmasına engel sabıka kaydı bulunmamak

10) Tarım İşçisi meslek kolu için müracaat edecek adayların görevini arazi şartlarında devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması ve bunu sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

11) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

13) Yalova İli ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter kura çekimi 12.06.2020 Cuma günü saat 14:00’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

2- Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3- Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura sonucu belirlenen adaylar Kurumumuz (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat yeri ve tarihi kurumumuz (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Mülakatta adaylarca yeterli puan alınamaması durumunda iş ilanı iptal edilebilecektir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi, noter kura sonucu belirlenen ve sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir. Hazırlaması gereken tüm belgeleri “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” İnsan Kaynakları Birimine (Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. Araştırma Sok. No:53 Merkez/Yalova)” şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

KURA SONUCU SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

2- (2) Adet Vesikalık fotoğraf.

3- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

4- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge.

5- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6- Görevini arazi şartlarında devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmadığına dair sağlık raporu.

7- Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-4’); });

SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Enstitümüzün kurumsal internet (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

3- Yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sunucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar kurumun internet sayfasında (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) ilan edilecektir.

4- Yapılan sözlü ve uygulamalı sınavda asıl olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak

MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİSEVİ
Son Başvuru Tarihi : 08 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 03 Haziran 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1- Personellerin çalışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına göre belirlenir.

2- Personeller ihtiyaç halinde kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.

3- Alınacak personele asgari ücret ödenecektir. Deneme süresi 2 ay olup, deneme süresinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-0’); });

4- 12.06.2020 Tarihinde Mersin Polisevi Şube Müdürlüğünde Saat:09:00 Noter tarafından kura çekimi ve 23.06.2020 Tarihinde aynı adreste mülakat yapılacaktır.

MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİSEVİ
Son Başvuru Tarihi : 08 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 03 Haziran 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-1’); });

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-2’); });

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1- Personellerin çalışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına göre belirlenir.

2- Personeller ihtiyaç halinde kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1560331211068-3’); });

3- Alınacak personele asgari ücret ödenecektir. Deneme süresi 2 ay olup, deneme süresinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

4- 12.06.2020 Tarihinde Mersin Polisevi Şube Müdürlüğünde Saat:09:00 Noter tarafından kura çekimi ve 23.06.2020 Tarihinde aynı adreste mülakat yapılacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.